Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMV1NNB
  A tantárgy neve: Más világkép – értelmiségi filmklub
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 2 (7x4 óra) óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Suplicz Sándor
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Filmek kulturális és értékrend alakító hatása.
  1. film megtekintése. Értelmezés, vita.
  GY
  2.2. film megtekintése. Értelmezés, vita. A hallgatók által választásra felkínált hatodik film.GY
  3.3. film megtekintése. Értelmezés, vita.GY
  4.4. film megtekintése. Értelmezés, vita. A hatodik film kiválasztása.GY
  5.5. film megtekintése. Értelmezés, vita.GY
  6.6. film megtekintése. Értelmezés, vita.GY
  7.A foglalkozások tanulságainak összegzése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. A_szuperhős film avagy az urbánus népmese. Szántai János (Moodle)
  2. A népszerűtlen mozi. Gregus Zoltán (Moodle)
  3. A liberalizmus mint szoftver. Rigán Lóránd (Moodle)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Manipulál-e a média? Bajomi-Lázár Péter (Moodle)
  2. Médiaerőszak: tények és mítoszok. Stachó László – Molnár Bálint (Moodle)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy választott film elemzése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Részvétel legalább öt foglalkozáson.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Aktivitás a foglalkozásokon 50%.ban, filmelemzés 50%.ban határozza meg az érdemjegyet, de mindegyik jegynek el kell érnie az elégséges szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások párhuzamos kurzusban pótolhatók, ha az adott félévben indul ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Nincs vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A filmelemzés a vizsgaidőszak első hetében pótolható.