Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPNT11NLK
  A tantárgy neve: Speciális nevelési területek
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A neurológiai eredetű teljesítményzavarok bemutatása. A specifikus tanulási zavarok, figyelemzavar, hiperaktivitás neurológiai háttere, komorbiditás, sajátosságok és kezelésük.E
  2.A képességek vizsgálata különleges egyének esetében. A Kognitív Profil Teszt használata, megfigyelés, célzott megfigyelés, tesztelés és egyéb vizsgálati eljárások megismerése és használata.E
  3.Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. A fejlesztés tanórán és tanórán kívül. Az öndifferenciáló módszerek.E
 3. Kötelező irodalom

  1. STZ kurzus (belső szakanyag)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyarmathy É. (2007): Diszlexia - Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való részvétel kötelező. A hiányzás maximális óraszáma 3 lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egyéni fejlesztési terv kidolgozása, bemutatása a szogalmi időszak végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az aláírás feltétele a konzultációkon való aktív részvétel, továbbá a fejlesztési terv elfogadásra alkalmas értékelése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A fejlesztési terv kidolgozása a szorgalmi időszak utolsó napjáig benyújtható értékelésre.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Szóbeli vizsga.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Szakmailag nívós foglalkozási részvétel- és kiemelkedő színvonalú fejlesztési terv bemutatása esetén megajánlott osztályzat adható.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2011-02-04