Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOE1NLK
  A tantárgy neve: Mentorálás módszerei II.
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A mentori szerep. A mentortanár feladatkörei, kompetenciái. A pályakezdő pedagógus.
  Esetelemzés 1.
  L
  2Hatékony tanítás, eredményes tanóra. A tanári hatékonyság ismérvei. A tanítás minősége. A tanárjelölt hallgató.
  Esetelemzés 2.
  L
  3Felkészülés a tanórára.Tanárjelölt hallgató munkájának megfigyelése, elemzése, értékelése. A reflektív pedagógus.
  Esetelemzés 3.
  L
  4Az iskolai gyakorlatok formái. Az összefüggő gyakorlat. A portfolió. Mentori kommunikáció.
  Esetelemzés 4.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Kőpatakiné Mészáros Mária: Bevezetés a mentorálás módszertanába. OKI, Budapest, 2004
  2. M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorképzés koncepciója. ELTE, Budapest, 2010
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tóth Péter: Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 2006
  2. A tárgy Moodle kurzusában szereplő dokumentumok.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy konzultációs alkalomról való hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. Zárthelyi dolgozat a forrásirodalom alapján.
   2. Pálykezdő/tanárjelölt mentorálásának megtervezése. Egy konkrét tanóra értékelése. Esettanulmány

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi időpontja: az utolsó foglalkozás
   Esettanulmány beadása: 12. oktatási hét
   Évközi jegy: a zh és az esettanulmány átlaga. Feles átlagnál a zh érdemjegye a meghatározó.
   Mindkét komponensnek legalább elégségesnek kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 napjában mind a zh, mind pedig az esettanulmány pótolható.


Frissítve: 2011-12-12