Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOI11NLK
  A tantárgy neve: Mentorálás módszerei I.
  Szak: Mentortanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc, Suplicz Sándor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.1. A változás feltételei, kialakítása és a változás támogatása.Gy
  2.2. Esetelemzések.Gy
  3.A mentorprogramok típusai, a mentor sajátos feladatai a mentorálási célok megvalósítása során. Mentorálás fázisai és azokban alkalmazott módszerek, technikák. A mentori munka eredményessége.Gy
  4.Interperszonális módszerek, korrekciós módszerek, felzárkóztató-fejlesztő módszerek, integrációs módszerek, alternatív módszerek alkalmazása a mentori munkában.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Kőpatakiné Mészáros Mária: Bevezetés a mentorálás módszertanába.
   OKI, Budapest, 2004.
  2. Mayer József (szer.): Mentorok könyve. Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola és Gimnázium - TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008, Budapest, 2010., ISBN 978-963-06-9639-5
  3. Suplicz Sándor - Fűzi Beatrix: Mentőöv tanároknak. A változás mentorálása. ÓE-TMPK, Budapest, 2011. (Elektronikus kiadvány)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Egyetemisták (fiatal felnőttek) mentorálása:
   How to mentor graduate students?
   http://www.grad.washington.edu/mentoring/GradFacultyMentor.pdf (letölthetô)
  2. Guide to effective practice in youth mentoring New Zealand. Youth Mentoring Network, 2008. (elektronikus formában).
  3. John C. Maxvell: Mentorálás 101. Bagolyvár Könyvkiadó KFT., Budapest, 2011. ISBN: 9789639730069
  4. Lisa Cahill-Shelley rodrigo Blanhard: Mentoring Handbook. Arizona State University, 2001. (elektronikus formában).
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy konzultációs alkalomról való hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   _

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   _

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. Aktív részvétel a foglalkozások feladat-megoldásaiban.
   2. Évfolyam-dolgozat készítése és bemutatása PPT prezentációval, amelynek tartalma egy mentorálási eset elemzése, írásbeli feladat (10-12 pp. terjedelemmel). Az esettanulmány tanárjelöltek vagy diákok mentorálásával, továbbá pályakezdő pedagógusok támogatásával foglalkozhat; bemutatva az esetet, a mentorálási tervet, a nehézségeket, sikeres megoldásokat, bevált módszereket és a mentorálás eredményessségének értékelését. A gyakorlatok feladatainak teljesítése (40%). Az évfolyamdolgozat kidolgozásának színvonala és a prezentáció minősége, továbbá a bemutatóhoz kapcsolódó csoportmunka- megbeszélés során nyújtott teljesítmény (60%). A tanulmányt nyomtatva és fűzve, továbbá elektronikus formában is be kell benyújtani a kurzus oktatóinak.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozások feladat-végrehajtásai nem pótolhatók. Az évfolyamdolgozat és a prezentáció a vizsgaidőszak 6. munkanapján 18h.00-ig még benyújtható értékelésre.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A tanulmány, a PPT prezentáció pótlólagos benyújtása és a kapcsolódó oktatói kérdések írásbeli megválaszolása.


Frissítve: 2011-06-20