Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOSV1NNB
  A tantárgy neve: Oktatásszociológia
  Szak: Bármely Bsc szak
  Szakirány: Bármely szakirány
  Tagozat: Nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: Vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Kártyás Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatásszociológia megjelenése, megközelítéseiEA
  2.Az oktatásszociológia tárgya, szocializációEA
  3.A család szerepeEA
  4.Az iskolarendszer kezdetei EurópábanEA
  5.A szakképzési rendszer kialakulásaEA
  6.ZH, Alternatív és reformpedagógia iskolák MagyarországonEA
  7.Egyenlőség, esélyegyenlőség az oktatábanEA
  8.Társadalmi mobilitás és iskolaEA
  9.Centralizált és decentralizált oktatási rendszerekEA
  10.IQ, EQEA
  11.Multikulturalizmus, globalizációEA
  12.ZH, Oktatás, nevelésEA
  13.Jelenlegi magyar perspektívákEA
  14.A magyar iskolarendszer változásaiEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
  2. Andor Mihály - Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest.
  3. Andorka Rudolf - Harcsa István (1990) : Oktatás. In: Társadalmi riport, 1990., TÁRKI, Budapest. (2. fej., 40-55. old.)
  4. Bourdieu, Pierre – Passeron, Jean-Claude: Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Az iskola szociológiai problémái. 371-401. old.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Ferge Zsuzsa (1976): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  2. Lukács Péter (1992): Oktatáspolitika és iskolarendszer. In: Szabad legyen vagy kötelező. szerk.
   Kozma Tamás - Lukács Péter. Educatio kiadó. 47-64. old.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzás max. mértéke 30%-a az előadásoknak.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi dolgozatok sikeres megírása a 6. és 12. oktatási héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Két zárthelyi dolgozat megírása a 6. és 12. oktatási héten. Mindkét részfeladatnak legalább elégségesnek kell lennie.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Két sikeres zárthelyi dolgozat megírása a 6. és 12. oktatási héten, illetve egy választott téma kidolgozása és bemutatása.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A két ZH sikeres megírása a megadott időpontban.


Frissítve: 2018-04-27