Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPOT12NNM
  A tantárgy neve: Oktatástechnológia és multimédia
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: gépészmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, könnyűipari mérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Hassan Elsayed
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Taneszközök a pedagógiában. A bemutatás általános szempontjaiGY+L
  2.Oktatási ábrák tervezéseGY+L
  3.Az ábrakészítés eszközei I.GY+L
  4.Zárthelyi dolgozat. Az ábrakészítés eszközei II.GY+L
  5.Digitális fényképezésGY+L
  6.Képszerkesztés I.GY+L
  7.Képszerkesztés II.GY+L
  8.Zárthelyi dolgozat. Digitális videó készítéseGY+L
  9.Videoszerkesztés I.GY+L
  10.Videoszerkesztés II.GY+L
  11.Animációkészítés I.GY+L
  12.Animációkészítés II.GY+L
  13.PrezentációkészítésGY+L
  14.HTML alapú tananyagokGY+L
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné-Tóth Péter: Oktatástechnológia-multimédia. Ligatura Kiadó, Budapest, 2009
  2. A tantárgyi kurzus forrásanyagai a Moodle kurzusban, ütemezés szerint.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az évközi tanulmányi ellenőrzés a d) pontban leírt ütemezés szerint.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. Két online teszt a jegyzetből és az elektronikus tananyagból a 4. és a 8. oktatási héten.
   2. Egy prezentáció, vagy egy elektronikus tananyag létrehozása egy szakközépiskolai/szakiskolai tanórához kapcsolódóan. (Beadási határidő: 13. oktatási hét)
   3. Két saját készítésű szerkesztett digitális kép (Hi: 6. oktatási hét)
   4. Három fóliaterv (Hi: 10. oktatási hét)
   5. Egy saját készítésű, min. 20-30 mp hosszúságú videó szerkesztése (Hi: 13. oktatási hét)
   6. Aktivitás a kurzusban (fórum, elektronikus tananyag, lecke, fogalomtár)
   Az évközi jegy a fentiek matematikai átlagából adódik. Valamennyi részfeladatnak legalább elégségesnek kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A 6. feladatkomponens kivételével valamennyi a 14. oktatási hétig pótolható. A 6. feladat teljesítése a félév során folyamatos.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában javítható a megfelelő feladatok min. elégséges szintű megoldásával.


Frissítve: 11-08-29