Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPG11NNM
  A tantárgy neve: Pedagógiai gyakorlat
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Szekér Nóra, Tulics Helga, Dr. Makó Ferenc, Dr. Hassan Elsayed, Suplicz Sándor, Fűzi Beatrix, Erdei Mónika

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Hospitálás egy középiskolai osztályfőnöki órán és a látottak elemzése. A hallgatói órák időbeosztásának elkészítése.Ea+Gy
  2.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Gy
  3.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  4.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  5.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  6.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  7.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  8.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  9.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  10.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  11.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  12.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  13.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
  14.Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.Ea+Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Suplicz Sándor: Szenzitív tanításelemzés. 2011 Elérhető: www.tmpkvtk.uni-obuda.hu
  2. Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Legfeljebb három hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az osztályfőnöki óra témájának egyeztetése legkésőbb egy héttel az óra megtartása előtt.
   A félév írásos dokumentációjának leadása a 12. szorgalmi hetének péntekjén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy megszerzésének feltételei:
   - Osztályfőnöki óra megtartása
   - Az óra vázlatának bemutatása az óra megtartása előtt és leadása az óra után
   - 3 foglalkozásról készített hospitálási jegyzőkönyv
   - Önreflexió a saját foglalkozásról 5-7 ezer karakter terjedelemben (Az önreflexió a képzést lezáró protfóliónak része lesz.)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az osztályfőnöki óra megtartása különösen indokolt esetben a középiskolával és az egyetemi vezetőtanárral egyeztett külön időpontban pótolható/teljesíthető.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig csak az írásos dokumentáció pótolható.


Frissítve: 12-01-09