Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPG12NLM
  A tantárgy neve: Pedagógiai gyakorlat
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: mindegyik
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 6 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Hassan Elsayed, Dr. Szekér Nóra, Tulics Helga, Bicskei Ildikó, Pócza Kálmán, Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Hospitálás egy középiskolai osztályfőnöki órán és a látottak elemzése. A hallgatói órák időbeosztásának elkészítése.L
  2Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.L
  3Hallgatók osztályfőnöki órái és a sajátélmények feldolgozása az órákat követő csoportmegbeszélésen.L
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet - Nahalka István: A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001.
  2. Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.
  3. Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az osztályfőnöki óra témájának egyeztetése legkésőbb egy héttel az óra megtartása előtt.
   A félév írásos dokumentációjának leadása a 12. szorgalmi hetének péntekjén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy megszerzésének feltételei:
   - Osztályfőnöki óra megtartása
   - Az óra vázlatának bemutatása az óra megtartása előtt és leadása az óra után
   - 3 foglalkozásról készített hospitálási jegyzőkönyv
   - Önreflexió a saját foglalkozásról 3-5 ezer karakter terjedelemben (Az önreflexió a képzést lezáró protfóliónak része lesz.)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az osztályfőnöki óra megtartása különösen indokolt esetben a középiskolával és az egyetemi vezetőtanárral egyeztett külön időpontban pótolható/teljesíthető.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapján csak az írásos dokumentáció pótolható.


Frissítve: 10-10-13