Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPG21NLB
  A tantárgy neve: Pedagógiai gyakorlat II.
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: gépészeti, elektronikai, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 20 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Kártyás Gyula
  Oktató(k) neve: Bicskei Ildikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Hospitálás felnőttképzéssel foglalkozó intézmény műhelygyakorlati foglalkozásain és azok elemzése, értékelése csoportmegbeszélés keretében.L
  2Hallgatók által vezetett műhelygyakorlati foglalkozások felnőttképzési intézményben és azok elemzése, értékelése, valamint a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélés keretében.L
  3Hallgatók által vezetett műhelygyakorlati foglalkozások felnőttképzési intézményben és azok elemzése, értékelése, valamint a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélés keretében.L
  4Hallgatók által vezetett műhelygyakorlati foglalkozások felnőttképzési intézményben és azok elemzése, értékelése, valamint a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélés keretében.L
  5Hallgatók által vezetett műhelygyakorlati foglalkozások felnőttképzési intézményben és azok elemzése, értékelése, valamint a sajátélmények feldolgozása csoportmegbeszélés keretében.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Kiadó, Pécs 2000.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A műhelygyakorlat foglalkozásvázlatának egyeztetése legkésőbb 5 nappal a foglalkozás megtartása előtt, bemutatása a foglalkozás megtartása előtt és leadása azt követően
   Az írásos dokumentáció leadása a 12. szorgalmi hét péntekjén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Aláírás megszerzésének feltételei:
   - Hospitálás legalább 4 foglalkozáson, melyek közül 2-ről hospitálási jegyzőkönyv készül
   - Legalább 4 műhelygyakorlati foglalkozás megtartása felnőttképzési intézményben
   - Vizsgafoglalkozás megtartása, melyet az egyetemi vezetőtanár értékel
   - Önreflexió a saját foglalkozásokról 3-5 ezer karakter terjedelemben

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A műhelygyakorlati foglalkozások megtartása különösen indokolt esetben a felnőttképzési intézménnyel és az egyetemi vezetőtanárral egyeztett külön időpontban pótolhatók/teljesíthetők.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A félévi munkát vizsgafoglalkozás megtartása zárja le, melyet az egyetemi vezetőtanár értékel.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapján csak az írásos dokumentáció pótolható.


Frissítve: