Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPI11ELK
  A tantárgy neve: Pedagógiai munkát segítő intézmények és szakemberek
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az iskolában dolgozó nem pedagógus szakemberek
  A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
  GY
  2.A szociális szféra és az iskola kapcsolata
  A különböző szereplők együtműködése
  EA
  3.Civil szervezetek a közoktatásban
  A szakmai fejlődést segítő szervezetek
  A köznevelés fejlesztését támogató alapítványok
  Dolgozat írása
  A félév értékelése és zárása
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Jelentés a magyar közoktatásról 2003 Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2003 ISSN 1219-8692
  2. A pedagógusok munkáját segítő szakmai szervezetek Földes Petra háttértanulmánya az OKI „Jelentés a közoktatásról 2003” kiadványához
  3. Az oktató előadásanyagai
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyarmathy Éva: A tehetség – Háttere és gondozásának gyakorlata. ELTE Kiadó, Budapest, 2007
  2. Kapcsolódó jogszabályok, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 2. konzultációig esszé házi feladat opcionális beadása elektronikusan az oktatónak. Az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat opcionális beadása. Az évközi jegy kialakításának módja, a zárthelyi dolgozat és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a zárthelyi dolgozat pótolható egy alkalommal.


Frissítve: 2017-02-13