Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPM11DLK
  A tantárgy neve: IKT támogatott pedagógiai módszerek
  Szak: vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 10 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Az IKT eszközök és azok elterjedése az oktatásban. Tanulási modellek csoportosítása.L
  2.Az elektronikus tananyagok és azok szerkezete. A tanulási folyamat az IKT eszközök által determinált tanulási környezetben.L
  3.Az új tanulási módszertanok. Új kihívások és tanulási környezetek. Új lehetőségek az oktatásban a jövő irányából.L
  4.Új tanulási stratégiák több szempontú megismerése.L
  5.Egy speciális tanulási stratégia kipróbálása a VLE-ben.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László (szerk): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008. (http://download.microsoft.com/documents/hun/learning/books/21.szazad.pdf)
  2. IKT - MOZAIK : Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. [online] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2010.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kőfalvi Tamás : E-tanítás : Információs és kommunikációs technológiák a közoktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
  2. Kovács Ilma : Az elektronikus tanulásról. Holnap Kiadó Kft., 2007.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Választható beadandó témák: 1. Esettanulmány: Egy tantárgyi téma elemzése a hagyományos taneszközök alkalmazási lehetőségeit illetően (Terjedelem: min. 2 oldal)
   2. Egy kiosztott prezentációs anyag értékelése (Terjedelem: min. 1 oldal)
   3. Egy kiosztott elektronikus tananyag értékelése (Terjedelem: min. 1 oldal)
   4. Esettanulmány: Egy tantárgyi téma elemzése az online technikák alkalmazási lehetőségeit illetően (Terjedelem: min. 2 oldal)
   5. Egy elektronikus portfolió értékelése (Terjedelem: min. 1 oldal)

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Részvétel az órákon és on-line aktivitás

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Egy téma kidolgozása és részvétel az on-line szimulációs kurzuson. Az eredmények ezek értékelésével alakulnak ki.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   TVSZ szerint

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-12