Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPMV1NNB
  A tantárgy neve: Projektmenedzsment
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A projekt fogalma, a projektek csoportosítása, csapatok kialakításaEA
  2.Projekttervezés és menedzsmentEA
  3.A projekttervezés módszereiEA
  4.Objektíven ellenőrizhető mutatók, monitoring eszközök, projekt kontrollingEA
  5.Időterv, időtervezési technikákEA
  6.Erőforrások tervezéseEA
  7.Pénzügyi tervezésEA
  8.A csoportok 1. bemutatójaEA
  9.Logikai keretmátrix, SWOT analízisEA
  10.Fenntarthatóságot biztosító tényezőkEA
  11.A „jó” projekt ismérvei.EA
  12.A projektervek 2. bemutatása, védés és bírálatEA
  13.Dolgozat írásaEA
  14.A félév értékeléseEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Roland Gareis: Projekt? Örömmel! HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2007.
  2. Peter Hobbs: Projerktmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest, 2005.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A hiányzások maximális száma három foglalkozás összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 13. héten zárthelyi dolgozat írása. A félév során a hallgatók 4-6 fős csoportokban projekteket dolgoznak ki, amelyeket a 8. és a 12. héten mutatnak be. A végleges projektterveket a 11. hétig kell beadni elektronikusan az oktatónak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú projektterv beadása, és a dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a dolgozat és a projektterv számtani átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni. Az elégtelenre értékelt projektterv a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjában javítható dolgozat írásával. A projektterv pótlólagos beadására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2010-08-27