Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPR11NNE
  A tantárgy neve: Szakoktatói projekt és szeminárium
  Szak: Műszaki Szakoktaó
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1. A projekt fogalmaProjekt definíciója, ismérvei. A projektek szerepe. A szakképzés területei. A szakképzések tipusai. Projektek a szakképzésbenGY
  2. Projekt alapú képzésekKépzések tipusai. Képzések terveztése. Projektek tervezése.A projektek tervezéseének lépései. A projektek megvalósításának feltételei. A gépi alapú projekttervezésGY
  3. Projekt alapú képzésekKépzések tipusaiGY
  4. Porjektek tervezéseA projektek tervezéseének lépései. A projektek megvalósításának feltételei. A gépi alapú projekttervezésGY
  5. Projektek és alprojektek rendszereA projektek rendszerei. Rendszerben gondokodás, tervezésGY
  6. Projektek lebonyolításaA projektek lebonyolításanak feltételei, eszközei, utánkövetéseGY
  7. A szakirodalmak feltárásaA szakirodalmi alapfogalmak. A feldolgozás és közlés lépéseiGY
  8. A kutatésok tervezéseKutatások rendszere, módszerei. Kutatási tervGY
  9. AdatokAz adatok értelmezése, elemzése. Adatok közzétételeGY
  10. ElőadásAz előadói stílusok. Az előadó személyisége.. Tárgyalástechnika. Retorikai alapok.GY
  11. PrezentációA szemléltetés módszerei. A prezentáció alkotó elemei. Prezentációs eszközök.GY
  12. A közzététel megvalósulásának formáiA közzétetel lehetséges formai megvalósulása. A közzététel dokumentumai.GY
  13. Projektek bemutatásaA projektek bemutatása hallgatónként.GY
  14. A projektek értékeléseA hallgatói projektek értékeléseGY
 3. Kötelező irodalom

  1. M. Nádasi Mária: A projekotktatás elmélete és gyakorlata. ISSN: 2062-5936, 2010, Magyar Tehetségsegítő Egyesület
  2. Estefánné Varga Magdolna - Szikszay Klára: PROJEKTPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
  3. ÉS A GYAKORLATI KÉPZÉSBEN, Eger, 2007, HEFOP 3. 3. 2.-05/1.-2006-04-0012/1.0.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatói projektek elkészítése és bemutatása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-07-02