Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS11NNM
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés I/1.
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: mind
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 3 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Gyarmathy Éva dr.
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A pszichológia fejlődéstörténete.EA
  2A modern pszichológia kialakulása, irányzatok: W. Wundt, Binet, I. Pavlov, B. Skinner, S. Freud, K. Lorenz, Piaget, K. Lewin, N. Chomsky, J. L. MorenoEA
  3C. G. Jung, C. Rogers, V. Frankl, Csíkszentmihályi M., G. KellyEA
  4A gyermek és serdülőkor pszichológiai jellemzői. K.Lewin, Mérei F. Fejlődéselméletek: S. Freud, J. Piaget, E. Erikson, L. Kohlberg.EA
  5Identitás.EA
  6Pályaválasztás. Szocializáció.EA
  7Emlékezet.EA
  8Tanulás.EA
  9Stressz, konfliktuskezelés, iskolai konfliktusok elhárító mechanizmusok.EA
  10A személyiség, személyészlelés. Önismeret, lelki egészség. (zh)EA
  11Tudat. Tudatállapotok. Tudatmódosító szerek. Freund Tamás filmje.EA
  12Nevelési stílusok, családi hatások. (pót zh)EA
  13A hatalom árnyoldalai Zimbardo: Börtönkísérlet (film) Milgram: engedelmességi kísérlete, vezetési stílusok.EA
  14Munkahelyi elvárásokEA
 3. Kötelező irodalom

  1. N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris, Budapest,
   (1. fejezet A pszichológia nézőpontjai, irányzatai és módszerei. 15-22
   2. fejezet Fejlődés és szocializáció. 29-50 valamint a kulcsfogalmak.
   3. fejezet Az én fogalma, az énfejlődés elméletei 51-73 valamint a kulcsfogalmak.
   4. fejezet A családi szocializáció jellemzői. 74-94 valamint a kulcsfogalmak.
   5. fejezet Érzelmek. 96-118 valamint a kulcsfogalmak.
   6. fejezet Az identitás alakulása: mi dől el serdülőkorban? 119-127
   7. fejezet Arousal, aktiváció és személyiség. 154-168
   9. fejezet A figyelem 215-223 valamint a kulcsfogalmak
   10. fejezet Tanulás és emlékezés 225-241 valamint a kulcsfogalmak (fejezet végén!)
   11. fejezet Az intelligencia 262-264
   19. fejezet A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái 418-451
   22. fejezet. Kellemes problémák, pályaválasztás… 496-534)
  2. E. A. Bennet (1999): Az igazi Jung (1., 2. és 3. fejezet). Animula Egyesület. ISBN 963 408119 3 (Beszerezhető: Animula Egyesület, 1021 Bp. Hűvösvölgyi u. 116.)
  3. C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3
 4. Ajánlott irodalom

  1. Atkinson (1994): Pszichológia. Osiris-századvég, Bp.
  2. Bagdy Emőke (szerk.) (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen
  3. Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény. Comenius Bt. Pécs
  4. Oroszlány Péter (1997): Könyv a tanulásról. AKG Kiadó Bp.
  5. Suplicz Sándor: Pszichológiai értelmező szótár. (segédlet) BMF BGK MPI, intranet
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező, legalább 9 (3 órás) alkalommal.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi a 10. tanítási héten, az addig leadott előadások anyagából. Pótlás a 12.héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Legalább elégséges zárthelyi és legalább 9 (3 órás) előadáson való részvétel.
   A legalább elégséges zárthelyi követelménye a vizsgaidőszak első 5 munkanapjának egyikén kiírt aláíráspótló vizsgán is lehetséges.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   --

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások csak párhuzamos kurzusban pótolhatók, amennyiben a félév során indul ilyen.
   A zárthelyi egy alkalommal a 12. oktatási héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli és szóbeli, Minden aláírást szerzett hallgató írásbeli vizsgán vehet részt. Az írásbelin megszerezhető pontszám legalább 51%-a szükséges az elégséges jegy eléréséhez. Amennyiben a hallgató írásbelin elért pontszáma elérte a megszerezhető pontok min. 51%-át, és az írásbelin szerzett jegynél jobbat szeretne, szóbeli vizsgán vehet részt, ahol egy jegyet javíthat, vagy ronthat az írásbelin szerzett jegyhez képest.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Elővizsgára a legalább 4-es zárthelyit írt hallgatók jelentkezhetnek. Nincs megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   _


Frissítve: 2014-02-10