Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPS22NNM
  A tantárgy neve: Pszichológia és személyiségfejlesztés I/2.
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: mind
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Gyarmathy Éva dr.
  Oktató(k) neve: Dr. Suplicz Sándor, Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Féléves feladatok megbeszélése. Prezentációk vállalása.L
  2Hallgatói prezentációk.L
  3Hallgatói prezentációk.L
  4Hallgatói prezentációk.L
  5Hallgatói prezentációk.L
  6Hallgatói prezentációk.L
  7Hallgatói prezentációk.L
  8Hallgatói prezentációk.L
  9Hallgatói prezentációk.L
  10Jövőkép.L
  11Meggyőzés, vita.L
  12Állásinterjúk.L
  13Állásinterjúk.L
  14Feladatbeadás, a félév értékelése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. C. Rogers (2003): Valakivé válni (1. fejezet. Ez vagyok én. 29-57. oldal) Edge 2000 Bp. ISBN 963 210 401 3 (Elérhető az interneten is Ilyen vagyok; Ez vagyok; vagy It's me címmel)
  2. A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. 2009 Óbudai Egyetem TMPK (A személyiségfejlesztő gyakorlatok segédanyaga.)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Atkinson (1994): Pszichológia Osiris-századvég, Budapest
  2. Jung C. G. (2005): Gondolatok a jóról és a rosszról. Kossuth Kiadó, Budapest
  3. Rogers C. (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Edge Kiadó, Budapest
  4. Csányi Vilmos (1999): Az emberi természet. Vincze Kiadó, Budapest
  5. Csíkszentmihályi Mihály (2001): Flow. Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest
  6. Elliot Aronson (2004): A társas lény. KJK. Bpudapest
  7. Erich Fromm (1993): A szeretet művészete. Háttér Kiadó, Budapest
  8. Fehér Irén (szerk.) (2001): Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény, Comenius Bt.
  9. Gordon T.: Vezetői Eredményesség Tréning , Studium E. K. 1993
  10. Hamvas Béla (2004): Pathmos I-II. Medio Kiadó
  11. Klein Sándor (2001): Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL Kiadó
  12. Konrad Lorenz (1973): A civilizált emberiség nyolc halálos bűne.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon való megjelenés kötelező, a még megengedett hiányzás mértéke 4 alkalom 8 óra (8x45perc) .

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Évközi tanulmányi ellenőrzés nincs.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Prezentáció megtartása 15-20 percben: az első foglalkozáson elkészített időbeosztás szerint. Prezentáció témájának egyeztetése az oktatóval az 1. konzultáción.
   A prezentáció alapja PowerPoint bemutató, melyet bármilyen további eszközzel kiegészíthet. A prezentáció témakörei az alábbi kiadványunkból választhatók, az oktatóval történt egyeztetés alapján: A tanári szemlélet kulturális alapjai. Szerkesztette: Suplicz Sándor. Szöveggyűjtemény a Pszichológia és személyiségfejlesztés c. tantárgyhoz. Esetleg más, a tanári szemlélet fejlesztésére alkalmas kiadványból (könyv részlete, cikk).
   Beadandó írásbeli feladatok:
   A prezentációk tapasztalatainak leírása, összegzése.
   Saját erősségek és hiányosságok elemzése, SWOT analízis.
   Az „Önfejlesztési terv” elkészítése, a félév élményei alapján. Mit kell tennem konkrétan, időbontásban, hogy jobb előadó, jobb tanár legyek? Beadandó a 14.(utolsó) tanulmányi héten hétfőn 16 óráig.
   Az érdemjegy kialakítása az alábbiak értékelésével történik:
   • Aktivitás, szerepvállalás, prezentáció a konzultációkon. (15 pont)
   • A beadott feladatok színvonala. (15 pont)
   Az eredményes félév feltétele a fenti követelmények mindegyikének legalább elégséges szintű (min 9 pont) teljesítése. Az érdemjegyek: 18-20p=2 21-23p=3 24-26p=4 27-30p=5 A feladatokat 12-es betűmérettel, formailag is igényes, nyomtatott Word dokumentumként kell leadni.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A még megengedett hiányzás mértéke 4 alkalom 8 óra (8x45perc) Az esetleges hiányzások pótlása – a gyakorlatvezetővel történt egyeztetés után – a tárgy párhuzamosan meghirdetett foglalkozásain lehetséges, amennyiben a félév során indult ilyen.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig az írásbeli feladatok pótolhatók.


Frissítve: 2014-02-10