Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPPZ11NLK
  A tantárgy neve: Pszichológia, pedagógia, nevelésszociológia időszerű kérdései
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tulics Helga
  Oktató(k) neve: Tulics Helga

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Pozitív pedagógia, pszichológia, társadalomtudomány. A változáshoz való alkalmazkodás, megküzdés, pozitív kognitív stílus.E
  2Tanári személyiség. Személyiség- és kompetenciafejlődés és -fejlesztés.Technikai innovációk hatása a személyiségfejlődésre.E
  3Szülői hatások, szülői bánásmód.Leszakadás, problémás tanulók, felzárkóztatás.E
  4Az iskola társas világa. Környezeti hatások, iskolai agresszió.E
 3. Kötelező irodalom

  1. Hamvai Csaba - Pikó Bettina (2008). Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia, 108(1), 71-92
  2. N. Kollár Katalin - Szabó Éva (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest
  3. Mészáros Aranka (2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Iskolakultúra (http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm): 1997-2011
  2. Magyar Pedagógiai Szemle (http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle): 1997-2010
  3. FETA-füzetek (http://www.feta.hu/kiadvanyok)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való részvétel kötelező.
   Legfeljebb két óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Hallgatói beszámoló, vitaindító készítése és órai bemutatása az előre kiadott szakanyag alapján.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A fogallkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A beszámoló megtartása utólag nem lehetséges.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli, előre megadott szempontok alapján.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az írásbeli a vizsgaidőszak első hetében pótolható.


Frissítve: 2011-06-27