Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSE11NLK
  A tantárgy neve: Integráció és szegregáció kérdései
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 20 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Fűzi Beatrix
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az integráció és a szegregáció alapkérdései, céljai, fogadtatása, megvalósulása és hatásai kutatási eredményekre támaszkodva.Ea
  2.A gyakorlatukat teljesítő tanárjelöltek, a kezdő pedagógusok integrálásának feladatai. A sikeres tantermi gyakorlat felismerése, a tanári minőség indikátorainak elemzése.Ea
  3.A tanári minőség hátterében meghúzódó, személyen belüli tényezők elemzése.Ea
  4.A tanári minőség mérésének módszerei, eszközei.Ea
  5.A tanári minőséget alakító, a tanári gyakorlat spontán változását kiváltó tényezők. A változás szándékos előidázáse és támogatása: a mentorálás.Ea
  6.Elsőfokú változás mentorálásának módszerei. (Esettanulmányok feldolgozása.)Ea
  7.A másodfokú változás mentorálásának módszerei. (Esettanulmányok feldolgozása.)Ea
 3. Kötelező irodalom

  1. Fűzi Beatrix (2011): Tanárok mentorálásának gyakorlata. DSGI Kiadó, Székesfehérvár
  2. Suplicz Sándor (2011): Tanárok mentorálásának elméleti alapjai. DSGI Kiadó, Székesfehérvár
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fülöp Istvánné (2011): Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával - IPR az iskolai gyakorlatban. Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és Oktador Pedagógai Szolgáltató Intézet, Hajdúszoboszló
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb két hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon való aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, mely a foglalkozásokon elhangzottak anyagára, az önállóan elsajátított szakirodalomra és a feldolgozott esettanulmányokra épül. Az írásbeli részben a mentorálási teendőkhöz szükséges ismeretek ellenőrzésére kerül sor. A szóbeli vizsgán a hallgatók egy karakterrajzhoz mentorálási tervet készítenek és azt indokolják.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2012-05-30