Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSG11NLB
  A tantárgy neve: A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertana I.
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: gépész
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Biró Szabolcs

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A hazai szakképzés múltja, jelene és jövője. A hazai szakmastruktúra, a szakképesítési és szakképzési rendszer. A hazai szakmastruktúra központi dokumentációi Országos Képzési Jegyzék. Szakmai és vizsgáztatási követelmények és a szakmai központi programok főbb elemei.EA+GY
  2A szakmai gyakorlatok oktatásának célja, feladata. Didaktikai, neveléselméleti feladatok és módszerek. A hazai szakmastruktúra oktatási intézményekben készülő dokumentációi. Az iskolák helyi pedagógiai programja és helyi tanterve. Tanmenetek. Foglalkozásvázlatok, óravázlatok. A szakmai gyakorlat oktatásának színterei. Oktatás iskolai tanműhelyekben. Üzemi képzés.EA+GY
  3A szakmai gyakorlatok tanítási-tanulási folyamatának sajátosságai. A szakmai gyakorlatok oktatásának szakaszai, a tanulók fejlesztésének lehetőségei. Szemléltetés a gyakorlati foglalkozásokon és a tanórákon. A szemléltetés jelentősége. Prezentációs oktatóanyagok készítése, alkalmazásuk, jellemzőik, elkészítésük módja.EA+GY
  4Táblai vázlatok és rajzok készítése.Valóságos tárgyak alkalmazása, jellemzői. Alkatrész-metszetek előnyei jellemzői elkészítésük módja. Tanulói ábragyűjtemények, lényege, alkalmazásuk előnyei, jellemzőik, elkészítésük módja. Állványra szerelt működő rendszerek lényege alkalmazásuk előnyei, jellemzőik. Szimulációs taneszközök lényege, alkalmazásuk előnyei, jellemzőik, elkészítésük módja.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Emőkey András – Rakaczkiné Tóth Katalin – Szilágyi Klára – Völgyesy Pál: A gyakorlati oktatás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2004.
  2. Kovács Miklós: A gyakorlati oktatásmódszertana. Széchenyi István Egyetem Győr 2008. 164.p.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Melezinek, Adolf: Mérnökpedagógia – A műszaki ismeretek oktatásának gyakorlata, Budapest, 1989
  2. Országos Képzési Jegyzék
  3. Különböző szakmák Központi Programjai – www.nive.hu (NSZFI)
  4. Különböző szakmák Szakmai és Vizsgáztatási Követelményei – www.nive.hu (NSZFI)
  5. Szatmáry Béla: Az ipari "szakmai gyakorlatok" tanításának általános módszertana.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy tetszőlegesen megválasztott szakmai gyakorlati tantárgy, képzési programja alapján elkészített tanmenet - az előadáson ismertetett kivitelben, minimum 4 oldal, nyomtatott és elektronikus formában leadva. Egy prezentációs oktatóanyag készítése egy tetszőleges foglalkozáshoz - az előadáson és gyakorlaton ismertetett kivitelben, minimum 10 dia, oktatófilmmel, elektronikus formában leadva. Egy tetszőleges bonyolultságú szemléltetési célra elkészített alkatrészmetszet - az előadáson ismertetett kivitelben. Egy tetszőleges tartalmú gyakorlati oktatás célját szolgáló feladatlap - az előadáson ismertetett kivitelben, legalább 6 oldalas.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Feladatok beadása határidőre és a zárthelyi min. elégséges szintű megírása. ZH írás és feladatbeadási határidő: a utolsó EA.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a megkövetelt beadandó anyagok fele pótolható.


Frissítve: 10-10-14