Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSG11NLM
  A tantárgy neve: Szakképzés és gazdaság
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatás, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatási mechanizmusa. Munkaerő-piaci trendek. A szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata. A társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai.EA
  2.Motivációk és lehetőségek a munkaerő-piacon. A hosszú távú oktatástervezés módszerei. A munkaerőpiac és a szakképzés intézményei és azok feladatai. Jogi háttér, szabályozási rendszer bemutatása.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Szekeres Tamás: Szakképzés és gazdaság. BME, Budapest 1999.
  2. Gazsó Ferenc – Gazsó Tibor – Laki László: Felnőttoktatási és –képzési lexikon. OKI Kiadó, Budapest 2002.
  3. Szép Zsófia (szerk.): Szakképzés és gazdaság. OM, Budapest 1997.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása, a 2. konzultációig esszé házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt házi feladat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. A vizsgajegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja a vizsgajegy 50%-át. A másik 50% az első kötelező vizsga zárthelyin szerezhető meg.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A legalább közepesre megírt zárthelyi dolgozat.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 10-10-13