Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSG11NNM
  A tantárgy neve: Szakképzés és gazdaság
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatás, a gazdaság és a társadalom kölcsönhatási mechanizmusa.EA
  2.Munkaerő-piaci trendek.EA
  3.A szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolata, a társadalmi mobilitás és a munkaerő-szükséglet változásai.EA
  4.Motivációk és lehetőségek a munkaerő-piacon.EA
  5.A munkaerőpiac intézményei és azok feladatai.EA
  6.A szakképzés intézményei és azok feladatai.EA
  7.Szociális párbeszédEA
  8.Források a szakképzés és felnőttképzés támogatásáraEA
  9.A jogi háttér, a munkaerő-piaci és képzési jogszabályok megismeréseEA
  10.Ismerkedés a jogszabályokkal: foglalkoztatás, gazdasági kamarák, szakképzési hozzájárulásEA
  11.Ismerkedés a jogszabályokkal: szakképzés, felnőttképzésEA
  12.Ismerkedés a jogszabályokkal: felsőoktatás, Munka törvénykönyveEA
  13.Dolgozat írásaEA
  14.A házi feladatok és a félév értékeléseEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Szekeres Tamás: Szakképzés és gazdaság. BME, Budapest 1999.
  2. Gazsó Ferenc – Gazsó Tibor – Laki László: Felnőttoktatási és –képzési lexikon. OKI Kiadó, Budapest 2002.
  3. Szép Zsófia (szerk.): Szakképzés és gazdaság. OM, Budapest 1997.
 4. Ajánlott irodalom

  1. A Moodle rendszerben elhelyezett háttéranyagok
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A hiányzások megengedett mértéke 2 előadás összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 6. hétig esszé házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak a szakképzés és gazdaság kapcsolatáról. A 12. hétig esszé házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak a jogszabályok változásáról. A 13. héten zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladatok beadása. Mindkét házi feladatnak legalább elégségesnek kell lenni.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi feladatokat csak a szorgalmi időben lehet pótolni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga. A vizsgajegy kialakításának módja: A beadott házi feladatok átlaga adja a vizsgajegy 50%-át. A másik 50% az írásbali dolgozattal szerezhető meg.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A legalább közepesre megírt zárthelyi dolgozat.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: