Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSG22NLB
  A tantárgy neve: A szakmai gyakorlatok oktatásának módszertana II.
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Huszti Tibor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A laborgyakorlati oktatás sajátosságai. A laboratóriumi gyakorlatok tanításának célja, feladatai, személyiségfejlesztő hatása, különös tekintettel a minőségi és környezettudatos szemlélet kialakítására.EA +GY
  2A laboratóriumi gyakorlatok oktatásának feltételei, céljai, követelményei. A laboratóriumi (mérési) munka általános elemei: a pontosság, mérési hibák, alapvető labortechnikai műveletek, a minőségbiztosítás általános módszerei.EA+GY
  3A pedagógiai tervezés, a laborgyakorlatok előkészítése, levezetése. A laborgyakorlati ismeretek tanulásának jellegzetességei, kompetenciák, jártasságok, készségek elsajátíttatása.EA+GY
  4Kompetenciák fejlesztése: Nyitottság új módszerek és eljárások alkalmazására. Az ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás és a megerősítés módszerei.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Gregor Béla – Simon Győző: Műszaki mérések. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1999.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szatmári Béla: Az ipari „szakami gyakorlatok” tanításának általános módszertana. Tankönyvkiadó, Bp, 1973.
  2. Pánczél Béla – Bikki János – Gregor Béla: Alapgyakorlatok. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1999.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel. Egy tetszőlegesen megválasztott laboratóriumi gyakorlat, képzési programja alapján elkészített tanmenet; óravázlatok készítése szemléltető anyagokkal; laboratóriumi vizsgafeladat összeállítása és beadása határidőre.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   írásbeli

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 10-10-14