Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSM11DLK
  A tantárgy neve: Iskolai mentálhigiéné
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tordai Zita
  Oktató(k) neve: Dr. Tordai Zita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az iskolai mentálhigiéné elméleti alapjai. Mentálhigiénés feladatok a mentorálás folyamatában. A mentélhigiénés prevenció formái. Hallgatói gyakorlat (terepmunka) feladatainak megbeszélése.GY
  2.Hallgatói terepmunka bemutatása, megvitatás.GY
  3.Hallgatói terepmunka bemutatása, megvitatás.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Gordon, T. (1990): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Budapest
  2. Kézdi Balázs (szerk, 1998): Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány
  3. N. Kollár K. - Szabó É. (szerk., 2004).: Pszichológia pedagógusoknak, 441-450.
  4. Setényi János (2004): Mentálhigiéné - klíma - konfliktusok. Új Pedagógiai Szemle, 4-5, 84-89.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Buda Béla: Mentálhigiéné - A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális
   és gyakorlati vetületei. Animula Kiadó
  2. Dávid Imre–Fülöp Márta–Pataky Nóra–Rudas János (2014): Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
  3. s prevenciós lehetőségei a pedagóguspályán. Docēre et movēre – Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
   20 éves jubileumára, 263–276.
  4. Kovács Mariann (2006): A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében, LAM, 981-987.
  5. Kyriacou, C. (2009): Stresszoldás tanároknak. Műszaki Kiadó
  6. Ónody Sarolta (2009): Kiégési tünetek (burnout szindróma) keletkezése és megoldási lehetőségei, Új Pedagógiai Szemle
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb két óra (2x45 perc) hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Hallgatói terepmunka tervezése, megvalósítása a félév során, illetve bemutatása a konzultációk alkalmával.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   __

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlaton való aktív részvétel, hallgatói terepmunka elvégzése és bemutatása, az eredmények és következtetések írásbeli prezentálása. Az évközi jegy a terepmunka minősítése és az órai részvétel alapján kerül kialakításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás utólag nem pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   __

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   __

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A terepmunka írásbeli dokumentációja a vizsgaidőszak első hetében pótolható.


Frissítve: 2016-09-09