Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSM11NLK
  A tantárgy neve: Iskolai mentálhigiéné
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 6
  Tantárgyfelelős neve: Tulics Helga
  Oktató(k) neve: Tulics Helga

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Az iskolai mentálhigiéné elméleti alapjai. Mentálhigiénés feladatok a mentorálás folyamatában. A mentélhigiénés prevenció formái. Hallgatói gyakorlat (terepmunka) feladatainak megbeszélése.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Gordon, T.(1990). A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Budapest
  2. Kézdi Balázs (szerk, 1998). Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány
  3. Kollár N. - Szabó É. (szerk., 2004). Pszichológia pedagógusoknak, 441-450
  4. Setényi János (2004). Mentálhigiéné - klíma - konfliktusok. Új Pedagógiai Szemle, 4-5, 84-89
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb két óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Hallgatói terepmunka tervezése, megvalósítása a félév során, illetve bemutatása az utolsó konzultáció alkalmával.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlaton való aktív részvétel, hallgatói terepmunka elvégzése és bemutatása, az eredmények és következtetések írásbeli prezentálása. Az évközi jegy a terepmunka minősítése és az órai részvétel alapján kerül kialakításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás utólag nem pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   _

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   _

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A terepmunka írásbeli dokumentációja a vizsgaidőszak első hetében pótolható.


Frissítve: 2011-06-27