Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMM3NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: műszaki menedzser
  Tagozat: levelező kiegészítő
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az alkalmazói szoftverhasználat tanításának céljai és feladatai az oktatás különböző szintjein.
  Az oktatandó alkalmazói szoftverek struktúrája, sajátosságai, oktatásának eszközrendszere és oktatásmódszertani szempontú elemzése.
  EA+GY
  2.Az Internet szolgáltatásainak oktatása.
  A különböző tantárgyak tanulásának segítése a Webről való adatgyűjtéssel. Az internetes szolgáltatások felhasználása a tanórákon.
  Egy, nem informatikai témájú középiskolai óra megtervezése az Internet adta lehetőségek felhasználásával.
  EA+GY
  3.A weblap készítés módszerei. Statikus és dinamikus weboldalak különbsége.
  A diákok motiválása. Komplex feladatok.
  EA+GY
  4.Jelenlegi modern, és jövőbeli várható technológiákhoz kapcsolódó alkalmazások.
  Web 2.0, Web 3.0.
  Dolgozat írása.
  EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából
  2. http://www.banki.hu/~tkt/modszertan.php
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 3 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során a hallgatók az aktuális tananyaghoz kapcsolódó feladatokat kapnak, elkészítik az adott témájú mikrotanítás óravázlatát és egy dolgozatot írnak az utolsó alkalommal.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A félévi követelmény: évközi jegy, ami
   a félév során elkészített feladatok és a dolgozat jegyének átlaga alapján kerül megállapításra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell leadni.
   A beadandó dokumentumokat a szorgalmi időszak végéig fogadja el az oktató. A dolgozat pótlására a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott jegy szerzésére nincs lehetőség.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégtelen évközi jegy javítására a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal van lehetőség.


Frissítve: 10-10-14