Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSMM3NNM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan III.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az alkalmazói szoftverhasználat tanításának céljai és feladatai az oktatás különböző szintjein.EA
  2.Az oktatandó alkalmazói szoftverek struktúrája, sajátosságai, oktatásának eszközrendszere és oktatásmódszertani szempontú elemzése I.EA
  3.Az oktatandó alkalmazói szoftverek struktúrája, sajátosságai, oktatásának eszközrendszere és oktatásmódszertani szempontú elemzése II.EA
  4.Az Internet szolgáltatásainak oktatása.
  Mikrotanítás 1.
  EA
  5.A különböző tantárgyak tanulásának segítése a Webről való adatgyűjtéssel. Az internetes szolgáltatások felhasználása a tanórákon.EA
  6.Egy, nem informatikai témájú középiskolai óra megtervezése az Internet adta lehetőségek felhasználásával.
  Mikrotanítás 2.
  EA
  7.A szövegszerkesztés tanításának módszertani kérdései.
  Zárthelyi dolgozat I.
  GY
  8.A táblázatkezelés tanításának módszertani kérdései I.GY
  9.A táblázatkezelés tanításának módszertani kérdései II.GY
  10.Az adatbázis-kezelés tanításának módszertani kérdései I.GY
  11.Az adatbázis-kezelés tanításának módszertani kérdései II.GY
  12.Egyéb programalkalmazások tanításának módszertani kérdései I.GY
  13.Egyéb programalkalmazások tanításának módszertani kérdései II.
  Zárthelyi dolgozat II.
  GY
  14.Zárthelyi dolgozat
  Mikrotanítás pótlása (max. 3 fő)
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában Ligatura Kiadó, Budapest, 2004
  2. Tóth Péter: Fejezetek az informatika tanításának módszertanából (hardver, operációs rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet) rendszer, alkalmazói segédprogramok, számítógépi hálózatok, Internet)
  3. Tóth Péter: A komplex gondolkodásfejlesztési stratégia szerepe az informatika módszertanban (publikáció, amely a Moodle rendszerből letölthető)
  4. Tóth Péter: A tanulói problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének stratégiái (publikáció, amely a Moodle rendszerből letölthető)
  5. Moodle kurzusbeli források
 4. Ajánlott irodalom

  1. Pólya György: A gondolkodás iskolája. Akkord Kiadó, Budapest, 2000
  2. Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, 1993
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 6 óra..

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat a kötelező irodalomból és az órák anyagából (7. és 13. oktatási hét)
   Mikrotanítás, egyéni ütemezés szerint
   Az évközi jegy a zárthelyi dolgozatok, a mikrotanítás kerekített értéke.
   Kerekítéskor a zárthelyi dolgozatok érdemjegye a döntő.
   Az évközi jegy mindhárom komponensének legalább elégségesnek kell lennie.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   I. Két zárthelyi dolgozat a kötelező irodalmokból.
   II. Mikrotanítás egy kiosztott informatikai témából
   Évközi jegy: a két zh és a mikrotanítás átlaga. Mindhárom komponensnek legalább elégségesnek kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozatot a 14. oktatási héten lehet pótolni. A mikrotanításokat a 14. oktatási héten lehet pótolni, de ezt előzetesen egyeztetni kell.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig a zárthelyi dolgozatok pótolhatók.


Frissítve: