Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPST11DLK
  A tantárgy neve: Vezetés és szervezetfejlesztés
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Vezetési és szervezési elméletekGY
  2.Projekttervezés és menedzsmentGY
  3.Szervezetfejlesztés
  Dolgozat írása
  A félév értékelése és zárása
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 22. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-1-2, ISSN 2498-7123, 108. o.
  2. Simonics István (2015): Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/adatok.html
  3. Peter Hobbs: Projerktmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest, 2005.
  4. Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment. Typotext Kiadó, Budapest, 2001.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roland Gareis: Projekt? Örömmel! HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2007.
  2. Hartyányi Mária et al.: Projektmenedzsment és MS Project 2003, 2007 az új OKJ képzésekhez Prompt-G Kft., Gödöllő, 2009.
  3. Skaliczki Judit – Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 2. konzultációig esszé házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak, az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja, a zárthelyi dolgozat és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a zárthelyi dolgozat pótolható egy alkalommal.


Frissítve: 2017-02-13