Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPSTS1DLM
  A tantárgy neve: Szakképzéstörténet
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tantárgyi követelmények ismertetése. A szakképzési kezdetei, szakképzés a középkorban.EA
  2.Iparosnevelés a céhekben. Comenius, Apáczai és Descartes gondolatai a szakképzésről.EA
  3.A dualizmus korának szakképzése. Trefort Ágoston munkássága a szakképzés megújításában.EA
  4.A Horty-korszak szakképzése. Ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakképzés Magyarországon a II. világháború után.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Sanda István Dániel: Bevezetés a szakképzés történetébe. Typotop Kft., Budapest, 2016.
  2. Fericsán Kálmán (1999): Ősi fának ága-boga. Carbocomp Kft. Pécs.
  3. Győriványi Sándor (2000): A szakképzés története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Universitas Felsőoktatási Kiadó, Budapest.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roboz Péter: A magyar középfokú iparoktatás múltja, jelene és jövőképe
   Szakképzési Szemle, 1990/3, 13-18. p.
  2. Dr. Szűcs Pál (1994): A magyar szakképzés ezer éve I. Műszaki könyvkiadó, Budapest.
  3. Vincze Frigyes (1937): Szakoktatásunk múltja és jelene. Szepes és Urbányi könyvnyomda, Budapest.
  4. Mann Miklós (1982): Trefort Ágoston élete és működése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  5. Dr. Orel Géza (1937): Az ipari és mezőgazdasági szakoktatás köréből. Attila-nyomda, Budapest.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév utolsó foglalkozásán a zárthelyi dolgozat megírása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A meg nem írt, vagy elégtelen eredményű zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első 10 napján pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   az eredményesen megírt (legalább közepes eredményű) ZH-ra kapott érdemjegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-09-08