Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTEV1NNB
  A tantárgy neve: Tárgyalás- és érveléstechnika mérnököknek
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: mind
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tárgyalás, mint kommunikációs helyzet kezelése. A tárgyalási alapelvek elsajátítása.Ea.
  2.Kommunikációs technikák szituatív alkalmazása. Dialógusvezetés. Kérdezési technikák. Asszertív kommunikáció. Hogyan kezeljük a különböző típusú tárgyalópartnereket?Gy.
  3.Tárgyalási stratégiák és modellek.Ea.
  4.Hogyan dolgozzunk ki sikeres tárgyalási stratégiát és taktikát?Gy.
  5.A tárgyalási folyamat szakaszai.Ea.
  6.A sikeres tárgyalás megalapozása. Előkészítő szakasz. Légkörteremtés. Tárgyalás. Megállapodási tartomány kijelölés, Alkufolyamat. Lezárás. Értékelés.Gy.
  7.Nyereségközpontú tárgyalástechnika.Ea.
  8.Oktató-film esetelemzése.Gy.
  9.A problémamegoldó tárgyalás. A delegációs tárgyalás.Ea.
  10.Szituációs tréning a tárgyalási stratégiák
  alkalmazására. Tárgyalási taktikák alkalmazása.
  Gy.
  11.Tárgyalási protokoll. Kulturális hatások az üzleti tárgyalásokon.Ea.
  12.Tárgyalási taktikák alkalmazása. Több téma kezelése. Váratlan helyzetek kezelése, Nehéz emberek- és kifogások kezelése.Gy.
  13.A racionális vita szabályai. Érvelés-, tudásra épülő érvelés-, üzleti érvelés.Ea.
  14.Érvelések elemzése. Páros- és csoportos szituációs gyakorlatok.Gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. David Oliver: Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó 2008. ISBN: 9789639912083
  2. Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó 2007.
  3. Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Budapest, Typotex, 2007. ISBN: 978 963 966 437 1
  4. Roger Dawson: Nyerő tárgyalási taktikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest,1999., ISBN: 963 9197 52 1
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roger, Scott, Brown: Kapcsolatépítés a tárgyalások során. Bagolyvár Kiadó Kft. 1999.
  2. William Ury: Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Kiadó : Budapest, 1998.
  3. Herb Cohen: Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár Kk., Budapest, 1992.
  4. Fisher, Roger-Ury, William-Patton, Bruce: A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó Kft.
   1998.
  5. Mérő L., : Észjárások. Tipotex Kiadó, Budapest, 1994.
  6. Jachhimovits Lászlóné: Nemzetközi tárgyalási stratégia.
   http://zskflnk.uw.hu/nk/Nemzetk_targyalasi_strategia.pdf
  7. Tárgyalástechnika - kommunikáció http://www.filozofia.bme.hu/Members/rumcais/targyalastechnika-csoport-szerda-15-15-17-00/kieg/tt.pdf Miskoci Egyetem
  8. Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái. Budapest :
   Typotex, 2002, pdf-ben letölthető:
   http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/szakirodalom_hu.html
  9. Karrass, Chester L.: A tárgyalási játszma. (A célelérés tudatos technikái) Bagolyvár Kiadó Kft. 1998.
  10. Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó 2007.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke négy alkalom, összsen 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatok jelenléti feladatainak dokumentált teljesítése, továbbá 2 személyre szabott tárgyalástechnikai feladat írásbeli kidolgozása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A b) pont szerinti feladatok egyenkénti, min. elégséges színvonalú teljesítése. Az érdemjegy kialakításának értékelési arányai: 50% a gyakorló feladatok teljesítése és 50% a 2 db. személyre szabott feladat teljesítése.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A jelenléti ütemezésű egyéni- -és csoportos gyakorlatok nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható. A pótlás keretében már csak az önálló feladatkidolgozások nyújthatók be értékelésre.


Frissítve: 2010-08-23