Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTK11NLK
  A tantárgy neve: Tehetséggondozás
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A tehetség, mint különleges nevelési igény. A tehetség típusai, összetevői, vizsgálata. Képességek és tehetség kapcsolataGY
  2Kreativitás elmélete. A kreativitás fejlesztése a mindennapi tanításban.GY
  3A tehetséggondozás különböző fajtái és színterei: léptetés, elkülönítés, gazdagítás. Tehetséggondozás a gyakorlatban.GY
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A három alkalomból maximum egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel és egy teszt 1. Teszt: A "Tehetséggondozás" teszt hibátlan megoldása http://tmpkteki.uni-obuda.hu/moodle/login/index.php
   és egy esettanulmány készítése. 2. Dolgozat: választható az alábbiakból:
   • A kreativitásfejlesztésnek a tananyagba történő beépítése. Legfeljebb két oldal, pontokba szedve a lényeg. Három-négy feladat leírása, a diákok munkájából minta, vagy reakcióiknak leírása.
   • Egy gazdagító program leírása, a diákok munkájából minta, vagy reakcióiknak leírása.
   Legfeljebb két oldal, pontokba szedve a lényeg.

   A gyakorlati anyagok megoldásában folyamatos oktatói segítséget kapnak a hallgatók, ezért nem célszerű a végére hagyni.
   (e-mail: gyarmathy.eva@gmail.com)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások a vizsgaidőszakban nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszakban első öt napjában az Esettanulmány pótolható.


Frissítve: 2012-06-25