Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTMS1NNM
  A tantárgy neve: Tanulásmódszertan
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanulás az információs társadalomban. A tanulás
  fiziológiája. A tanulás ritmusa. A tanulásra szánt idő. Tanulási szokásaink. Tanulási feltételek. Tanulási képességeink.
  EA
  2.A tanulás motivációja. Munkaértékeink, amelyek a tanulást befolyásolják. Tanulási stílus felmérés.GY
  3.Tanuláselméletek-, tanulási modellek. (A klasszikus kondicionálás, az operáns tanulás, a belátásos tanulás, a szociális tanulási formák, illetve a komplex tanulási formák megismerése; valamint tanulásdiagnosztikai, -fejlesztésbeli jelentőségük megvitatása.)EA
  4.Tanulási problémák. A műszaki tudományok, tantárgyak sajátosságai-, azok hatékony tanulási módszerei, technikái. Hatékony- és eredményes tanulási technológiák a BMF-en. Tanulási képességek diagnosztikája.GY
  5.A tanulásra történő ráhangolódást elősegítő technikák és módszerek.EA
  6.Tanulási módszertár megismerése és a személyesen hatékony-, eredményes tanulási módszerek elsajátítása. (pl. Cornell-módszer, PQ4R módszer, PQRST módszer)GY
  7.Tanulásfejlesztés. A tanulásfejlesztés útjai, tervezésének alapjai.EA
  8.NLP, tudástérkép, algoritmizálás.GY
  9.Az elektronikus tanulás lehetőségei és nehézségei, az elektronikus tanulás módszerei.EA
  10.Problémamegoldó tanulás, kooperatív tanulás.GY
  11.A tanulás input-, folyamat és output fázisának harmonikus fejlesztése.EA
  12.A tanulás közbeni pihenést esősegító módszerek, technikák. A tanulási eredményesség önellenőrzése.GY
  13.Az önszabályozó tanulás elmélete és gyakorlata. Tanulástervezés.EA
  14.Felidézés, felejtés, tartós emlékezés. A tanulás önszervezése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest : Metódus-Tan, 2004. ISBN: 963-216-623-X
  2. Dryden, G., Vos, J.: The learning revolution (magyar) A tanulás forradalma I-II.
   Budapest : Bagolyvár, 2004. ISBN: 963 9447 51 X., ISBN: 963 9447 52 8
  3. Makó Ferenc: Tanulási útmutató a BMF hallgatói számára
   http://www.bmf.hu/pdf/TANMODSZ_TA2006.pdf
  4. Molnár Éva: Az önszabályozó tanulás. In:” Iskolakultúra 2002/9.”
   http://www.neumannhaz.
   hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=title_details_page.html&oid=52131&
  5. Tanulási problémák, tanulási zavarok - tanuljunk meg tanulni! http://tanulasitech.fw.hu/
  6. Falussy Béla: A felnőttkori tanulás, önképzés változásai, jelenlegi feltételei és körülményei a
   KSH időmérleg-életmód felvételei alapján.
   http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=idofelhasznalas-1-Falussy-felnottkori
  7. Czere János: A problémamegoldó folyamat. Fontys PTH, 2001, (CD-ROM alapú multimédia
   tananyag és e-book);
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó : Budapest, 2002.
  2. György Zoltán: Tanulás felnőtt korban. Budapest : Oktatáskutató Intézet, 2003.
  3. Gyulai Zsuzsanna: Tanulásmódszertan : érettségizőknek, felvételizőknek. Budapest :
   Talentum Oktatási stúdió. 1995.
  4. Kagan, Spencer: Cooperative learning (magyar) Kooperatív tanulás. Budapest : Önkonet,
   2004.
  5. Kálmán Anikó: Tanári szerepek - tanulási stílusok : A felnőtt-tanulás folyamata.
   Budapest : OKKER, 2006.
  6. Metzig, W. – Schuster: Tanuljunk meg tanulni! Medicina Kiadó 2003.
  7. Nagy Czirok Lászlóné: Tudástérképek. Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés
   tudástérképek segítségével., APC Stúdió Bt., 2006.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható. A pótlás keretében már csak az egyéni feladatkidolgozások nyújthatók be értékelésre.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Szabadon választható

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: