Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTMV1NLB
  A tantárgy neve: Tanulásmódszertan
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: mind
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 5 óra előadás 5 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanulás az információs társadalomban. A tanulás
  fiziológiája. A tanulás ritmusa. A tanulásra szánt idő. A tanulás motivációja. Munkaértékeink, amelyek a tanulást befolyásolják. Tanulási szokásaink. Tanulási feltételek. Tanulási képességeink.
  EA+GY
  2.Tanuláselméletek-, tanulási modellek. (A klasszikus kondicionálás, az operáns tanulás, a belátásos tanulás, a szociális tanulási formák, illetve a komplex tanulási formák megismerése; valamint tanulásdiagnosztikai, -fejlesztésbeli jelentőségük megvitatása.) Tanulási
  problémák. A műszaki tudományok, tantárgyak
  sajátosságai-, azok hatékony tanulási módszerei,
  technikái. Hatékony- és eredményes tanulási
  technológiák az OE-n.
  EA+GY
  3.Tanulásfejlesztés. A tanulásfejlesztés útjai, tervezésének alapjai. Tanulási módszertár megismerése és a személyesen hatékony-, eredményes tanulás módszerek elsajátítása. (Cornell-módszer, PQ4R módszer, PQRST módszer, NLP, tudástérkép, algoritmizálás, problémamegoldó tanulás, kooperatív tanulás) Az elektronikus tanulás módszerei és nehézségei. (eLearning alapú kollaboratív módszerek, PLE)EA+GY
  4.A tanulás input-, folyamat és output fázisának fejlesztése. Az önszabályozó tanulás gyakorlata. Tanulásszervezés.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Czere János: A problémamegoldó folyamat. Fontys PTH, 2001, (CD-ROM alapú multimédia
   tananyag és e-book);
  2. Dryden, G., Vos, J.: The learning revolution (magyar) A tanulás forradalma I-II.
   Budapest : Bagolyvár, 2004. ISBN: 963 9447 51 X., ISBN: 963 9447 52 8
  3. Kulcsár Zsolt: Az integrativ e-learning felé. http.//www.crescendo.hu
  4. Makó Ferenc: Tanulási útmutató a BMF hallgatói számára.
   http://www.bmf.hu/pdf/TANMODSZ_TA2006.pdf
  5. Rétallérné dr. Görbe Éva: Tanulás felsőfokon - Tanulásmódszertan. Kísérleti jegyzet, AVF, Budapest, 2009.
 4. Ajánlott irodalom

  1. AKGE Junior Kiadó Kft.: Tanulásmódszertan oktatócsomag + dinamikus szoftver.
  2. Allan Mundsack, Jemes Deese, Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk? Panem, Budapest,
   2006.
  3. Beaver, Diana: Kényelmes tanulás NLP-vel : Tanulási szuperstratégiák az üzleti életben
   és a magánéletben / Diana Beaver. Budapest : Bioenergetic Kft., 1999.
  4. Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó : Budapest, 2002.
  5. György Zoltán: Tanulás felnőtt korban. Budapest : Oktatáskutató Intézet, 2003.
  6. Kagan, Spencer: Cooperative learning. (magyar) Kooperatív tanulás. Budapest : Önkonet,
   2004.
  7. Kálmán Anikó: Tanári szerepek - tanulási stílusok : A felnőtt-tanulás folyamata.
   Budapest : OKKER, 2006.
  8. Metzig, W. – Schuster: Tanuljunk meg tanulni! Medicina Kiadó 2003.
  9. Molnár Éva: Az önszabályozó tanulás. In:” Iskolakultúra 2002/9.”
   http://www.neumannhaz.
   hu/scripts/webkat?session=3798821&infile=title_details_page.html&oid=52131&
  10. Nagy Czirok Lászlóné: Tudástérképek. Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés
   tudástérképek segítségével., APC Stúdió Bt., 2006.
  11. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Budapest : Metódus-Tan, 2004. ISBN: 963-216-623-X
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 1 alkalom, összesen 2 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Konzultációnként jelenléti gyakorló feladatok megoldása, továbbá foglalkozásonként egy-egy személyre szabott –önfejlődést támogató- tanulás-módszertani feladat kidolgozása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A konzultációk gyakorlati feladatainak jelenléti teljesítése. A személyre szabott egyéni feladatok írásbeli kidolgozása és- összefűzött benyújtása a szorgalmi időszak végéig. (Értékelési arányok az évközi jegy kialakításában: 50% a jelenléti aktivitás, további 50% az egyéni feladatok kidolgozása.)

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A foglalkozások egyes feladatmegoldásai és az egyéni feladat-kidolgozások a szorgalmi időszakban az oktató konzultálásával pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható. A pótlás keretében már csak az önálló feladatkidolgozások nyújthatók be értékelésre.


Frissítve: