Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPTTV1NLB
  A tantárgy neve: Technikatörténet
  Szak: Műszaki szakoktató, minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr., Tóth Béla

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Technikatörténeti bevezetés. Technikatörténeti kronológia. Feladatválasztás.EA
  2.A műszaki ábrázolás fejlődéstörténete.EA
  3.Az elektrotechnika fejlődésének története.EA
  4.Az energiahordozók átalakítására szolgáló technikai eszközök. A fogyó (szén, szénhidrogének stb.) és kiemelt hangsúllyal a megújuló (Nap, szél, víz, stb.) energiaforrások átalakítására szolgáló technikai eszközök fejlődése kronologikus sorrendben.EA
  5.Gyakorlati megoldások és fontosabb elméleti magyarázatok. A közeljövő kihívásai, technikai tendenciái.EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1995
  2. Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988
  3. Technikatörténet 1760-1960, ELTE. Budapest,1993
  4. Rosta István: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001
 4. Ajánlott irodalom

  1. Armin Themeßl–Werner Weiß: Napkollektoros berendezések Cser Kiadó, Budapest, 2005
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke 1 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   ól szabadon választható. A feladat szöveges része min. 5000 karakter. Szakirodalmi hivatkozások és ábrák nélkül a feladat nem fogadható el. A feladat beadásának módja: papíralakú és elektronikus változat (mindkettő beadandó). A beadás határideje: az utolsó technikatörténet óra kezdete.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzás esetén az elmulasztott tananyagból az utolsó héten kell beszámolni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 18-02-05