Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPVE11DLK
  A tantárgy neve: Vizsgaszervezési eljárások
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 12 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István, Dr. Paukó Andrea

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az érettségi vizsgához kapcsolódó feladatokGY
  2.A szakmai vizsgaszervezés feladataiGY
  3.Vizsgák nyilvántartása és ellenőrzéseGY
 3. Kötelező irodalom

  1. Modláné Görgényi Ildikó (szerk) (2014): Kézikönyv a komplex szakmai vizsgák szervezéséhez, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (Elektronikus elérhetőség: http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/kezikonyv-a-komplex-szakmai-vizsgak-szervezesehez-11856)
  2. TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA (2017), Oktatási Hivatal, Budapest (Elektronikus elérhetőség: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2017tavasz/utmutato_elnok_2017_maj_vegl.pdf)
  3. Kapcsolódó jogszabályok
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, Oktatási Hivatal és Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjai
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók az egyes foglalkozásokon megismerkednek a vizsgaszervezéshez kapcsolódő gyakorlati feladatokkal. Ehhez kapcsolódóan házi feladatot készítenek vagy szakmai vagy nyelvvizsga szervezéséhez és előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról. Az utolsó foglalkozáson zárthelyi dolgozatot írnak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon aktív részvétel. Ha a hallgató legalább két foglalkozáson nem vesz részt, az évközi jegy megtagadható.
   Az évközi jegy kialakításának módja: házi feladat 50%, a másik 50% a dolgozat eredménye.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Egynél több hiányzás eseté orvosi igazolást kell hozni. A házi feladat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában egy alkalommal csak a dolgozat pótolható.


Frissítve: 2018-03-09