Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPVJ11DLK
  A tantárgy neve: Vizsgákhoz kapcsolódó jogszabályok ismerete és alkalmazása
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 5
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Nemzeti köznevelési és szakképzési törvény vizsgákhoz kapcsolódó szabályaiEA
  2.Érettségi vizsga szabályzata és követelményeiEA
  3.Komplex szakmai vizsgáztatás szabályaiEA
  4.Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer szabályozásaEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Modláné Görgényi Ildikó (szerk) (2014): Kézikönyv a komplex szakmai vizsgák szervezéséhez, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (Elektronikus elérhetőség: http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/kezikonyv-a-komplex-szakmai-vizsgak-szervezesehez-11856)
  2. TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA (2017), Oktatási Hivatal, Budapest (Elektronikus elérhetőség: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2017tavasz/utmutato_elnok_2017_maj_vegl.pdf)
  3. Kapcsolódó jogszabályok
 4. Ajánlott irodalom

  1. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Pest Megyei Kormányhivatal, Oktatási Hivatal és Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjai
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   apcsolódő jogszabályok felépítésével, tartalmával és alkalmazásának szabályaival és lehetőségeivel. Megtanulják a jogforrások egymáshoz kapcsolódásának rendszerét. A jogszabályok alkalmazását az órákon a gyakorlatban is kipróbálják.
   Az utolsó foglalkozáson a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak, ahol a jogszabályok nyomtatott vagy elektronikus változata használható.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A foglalkozásokon aktív részvétel. Ha a hallgató legalább két foglalkozáson nem vesz részt, az aláírás megtagadható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Egynél több hiányzás eseté orvosi igazolást kell hozni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre megírt dolgozat esetében, a vizsgajegy kialakításának módja, a dolgozat eredménye.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-09