Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPVKV1NLB
  A tantárgy neve: Vállalati képzések tervezése és szervezése - levelező képzés
  Szak: BSc mérnök és BSc műszaki szakoktató
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A munkavállalók tudásának szerepe a vállalat eredményességében.
  A munkaerő kiválasztása - képezhetőség. Karrierterv.
  EA
  2Szakértők foglalkoztatása. Fiatal kollégák mentorálása, a munkahelyi beilleszkedés segítése.
  A munkavállalók és a vállalat képzési igényének felmérése és összehangolása.
  A képzésre rendelkezésre álló vállalaton belüli és kívüli erőforrások, feltételek és lehetőségek.
  EA
  3Vállalati képzés-típusok: szakmai képzések, személyiségfejlesztő, csapatépítő tréningek, vezetőképzés.
  A felnőttek tanulásának sajátosságai. Az ösztönzés lehetőségei és módszerei.
  A felnőttek tanulását segítő bánásmód és oktatási módszerek.
  EA
  4A képzési folyamat megtervezése. Képzési tervek szakmai és pedagógiai értékének megítélése.
  A képzési folyamat megvalósításának szervezési feladatai.
  EA
  5A képzés eredményességének vizsgálata.
  Esettanulmányok elemzése. ZH megírása
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Kiadó, Budapest
  2. Barizsné Hadházi Edit - Kun András István - Polónyi István (2004): Felnőttképzés, vállalati képzés. Debreceni Egyetem
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hídvégi Péter (2003): A képzés, fejlesztés módszertana, avagy az IBM és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 12. szám 3-17. oldal
  2. Simon Béláné (1998): A felnőttek szakképzése. Ligatura Kiadó, Vác
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   - A foglalkozásokon való aktív részvétel, mely a foglalkozásokon legalább elégséges szinten elkészített feladatokkal írásban is dokumentálható.
   - Legalább elégséges zárthelyi a foglalkozásokon feldolgozott elméleti ismeretekből. A félévközi jegy 35%-ban a ZH érdemjegyéből 65%-ban az órán elkészített feladatok érdemjegyéből tevődik össze.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A feladatok és a zárthelyi pótlására/javítására a vizsgaidőszak első hetében van mód.