Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPVKV2NNB
  A tantárgy neve: Vállalati képzések tervezése és szervezése
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A munkavállalók tudásának szerepe a vállalat eredményességében.EA
  2A munkaerő kiválasztása - képezhetőség. Karrierterv. Állásinterjúk.GY
  3Kollégák mentorálása, a munkahelyi beilleszkedés segítése. Szakértők foglalkoztatása és megtartása.GY
  4A munkavállalók és a vállalat képzési igényének felmérése és összehangolása.GY
  5A képzésre rendelkezésre álló vállalaton belüli és kívüli erőforrások, feltételek és lehetőségek.EA
  6Vállalati képzés-típusok: szakmai képzések, személyiségfejlesztő, csapatépítő tréningek, vezetőképzés. Tréninggyakorlatok.EA
  7A felnőttek tanulásának sajátosságai. Az ösztönzés lehetőségei és módszerei.EA
  8A felnőttek tanulását segítő bánásmód és oktatási módszerek.EA
  9A képzési folyamat megtervezése. Képzési tervek szakmai és pedagógiai értékének megítélése.GY
  10A képzési folyamat megvalósításának szervezési feladatai.GY
  11Képzési tervek készítése. ZHGY
  12A képzés eredményességének vizsgálata.EA + GY
  13Esettanulmányok elemzése, az elsajátított szempontok és ismeretek alkalmazása.GY
  14A féléves teljesítmény értékelése, a hiányzó feladatok pótlása.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Klein Sándor (2001): Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Kiadó, Budapest
  2. Barizsné Hadházi Edit - Kun András István - Polónyi István (2004): Felnőttképzés, vállalati képzés. Debreceni Egyetem
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hídvégi Péter (2003): A képzés, fejlesztés módszertana, avagy az IBM és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 12. szám 3-17. oldal
  2. Simon Béláné (1998): A felnőttek szakképzése. Ligatura Kiadó, Vác
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke legfeljebb 4 foglalkozás lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   - A foglalkozásokon való aktív részvétel, mely a foglalkozásokon legalább elégséges szinten elkészített feladatokkal írásban is dokumentálható.
   - Legalább elégséges zárthelyi a foglalkozásokon feldolgozott elméleti ismeretekből. A félévközi jegy 35%-ban a ZH érdemjegyéből 65%-ban az órán elkészített feladatok érdemjegyéből tevődik össze.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások pótolhatók a tantárgyból meghirdetett párhuzamos kurzuson, amennyiben indul ilyen.
   A feladatok és/vagy a zárthelyi dolgozat az utolsó foglalkozáson pótolhatóak/javíthatóak.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A feladatok és a zárthelyi pótlására a vizsgaidőszakban nincs mód.


Frissítve: 2014-05-26