Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPVV11NLK
  A tantárgy neve: Mentorálás módszerei III.
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tanárjelölt iskolai gyakorlatának tervezése és koordinálása.GY
  2.Tanóra előtti megbeszélés.
  Irányított megfigyelés és óraelemzés.
  Mikrotanítás. Kollaboratív tanítás. Önálló tanítás
  .
  GY
  3.A tanárjelölt önértékelése.
  A mentor szakértelmének feltárása
  .
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné: Mentori feladatok. 2012. Elektronikus forrás a Moodle-ban.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Hazel Hagger - Katharine Burn - Donald McIntyre: The School mentor Handbook. Essential skills and strategies for working with student teachers. Kogan Page London 1995. 110 p.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb egy konzultációs alkalomról való hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A zárthelyi időpontja az utolsó foglalkozás.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel. Évközi jegy: a zh és az órai aktivitás átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt zárthelyi a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható.


Frissítve: 2012-06-01