Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPWAV1NNB
  A tantárgy neve: Webanimáció
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Duchon Jenő

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Grafikai alapismeretek: Vektor és pixelgrafika, színtan
  Flash fejlesztő környezet áttekintése: Nézetek, Panelek, Munkaterület, Eszköztárak
  L
  2Grafika elkészítése: Rajzeszközök, Rétegek, Csoportosítás, TranszformálásL
  3Színek kezelése, színátmenetek
  Grafikus objektumok: beépített és felhasználói szimbólumok, Library használat
  L
  4Animációs lehetőségek: Motion és Shape TweeningL
  5Komplex animációs lehetőségek: Maszkok készítése, Animációs útvonalakL
  6Szűrök és áttűnések
  Bitképek, hangfájlok, videoállományok importálása
  L
  71. zárthelyi dolgozat.L
  8Interaktív flashmozi - ActionSript alapok: szimbólum és példány fogalma, változók, attribútumok, eseményekL
  9Feltétel függő interaktivitás: Vezérlési szerkezetek, Ciklusok, Felhasználói és beépített függvényekL
  10Adatkezelés módszerei: Tömbök, ObjektumokL
  11Flash alapú képgaléria készítése - Külső állományok használata: Képen betöltése, XML feldolgozásaL
  122. zárhelyi dolgozatL
  13Féléves feladat leadásaL
  14Pótzárthelyi írásaL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

  1. Phillip Kerman: Tanuljuk meg az Adobe Flash CS3 Professional használatát 24 óra alatt (Kiskapu Kft., 2007)
  2. Adobe Creative Team: Adobe Flash CS3 Professional tanfolyam a könyvben (Perfact-Pro Kft., 2009)
  3. Colin Mook: ActionScript 3.0 a gyakorlatban (Kiskapu Kft., 2008)
  4. Szikla János: Flash egyszerűen - Kezdőtől középhaladó szintig (Perfact-Pro Kft., 2006)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat megírása. Ezen kívül egy beadandó feladat elkészítése, amelynek leadási határideje az utolsó foglalkozás.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A beadandó feladat egy interaktív, animációs weboldal elkészítése.
   Az évközi jegyben az egyes feladatok az alábbiak szerint számítanak bele:
   - Zárthelyi dolgozatok: 50%
   - Beadandó feladat: 50%
   A féléves feladatot a hallgatóknak maguknak és csoporttásaiknak is értékelniük kell.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozatok a félév utolsó óráján pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a féléves feladat pótolható a hiányzó zárthelyik nem.


Frissítve: 2010-12-20