Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPWPV1NNB
  A tantárgy neve: Webprogramozás (PHP)
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Duchon Jenő

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Az (X)HTML és a CSS specifikációk rövid áttekintése.
  A fejlesztéshez használható eszközök megismerése.
  EA+L
  2Aktív weblapok és a kapcsolódó programozási
  nyelvek.
  Fejlesztési alapelvek.
  Alapvető PHP utasítások.
  Változók és adattípusok.
  EA+L
  3Vezérlési szerkezetek.
  Függvények.
  EA+L
  4Tömbök.EA+L
  5A féléves feladat tervének leadása.
  Tömbkezelő függvények.
  EA+L
  6Űrlapok kezelése.EA+L
  71. zárthelyi dolgozat.EA+L
  8Egyszerű vendégkönyv készítése.EA+L
  9Session-kezelés.
  Sütik alkalmazása.
  EA+L
  10Adatelérés, adatforrások webes alkalmazásokhoz,
  fájlok és könyvtárak kezelése.
  EA+L
  11Adatelérés, adatforrások webes alkalmazásokhoz, adatbázis-kezelés PHP-val.EA+L
  122. zárhelyi dolgozat.
  Az SQL nyelv rövid áttekintése.
  EA+L
  13Féléves feladat leadása.
  Adatelérés, adatforrások webes alkalmazásokhoz, adatbázis-kezelés PHP-val 2. rész.
  EA+L
  14Pótzárthelyi írása.EA+L
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

  1. Wenz, Christian: PHP zsebkönyv, Kiskapu Kiadó, 2007
  2. Zandstra, Matt: Tanuljuk meg a PHP5 használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kiadó, 2005
  3. Ratschiller, Tobias – Gerken, Till: Web Application Development with PHP 4.0, New Riders
   Publishing, 2000
  4. Meyer, Eric A.: CSS zsebkönyv, Kiskapu Kiadó, 2006
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat megírása. Ezen kívül egy beadandó feladat elkészítése, amelynek leadási határideje az utolsó foglalkozás.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A beadandó feladat egy weblap elkészítése, melynek témáját és előzetes tervét a képzést támogató elektronikus kurzusban kiírt időpontig írásban egyeztetni kell a tárgy előadójával. Az érdemjegy a két dolgozat és a félév végén beadandó feladat alapján kerül
   meghatározásra: ZH1 (30%), ZH2 (30%), féléves feladat (40%). A féléves feladatot a hallgatóknak maguknak és csoporttásaiknak is értékelniük kell.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozatok a félév utolsó óráján pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak a féléves feladat pótolható a hiányzó zárthelyik nem.


Frissítve: 2010-12-20