Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVAM11MNE
  A tantárgy neve: Álló- és mozgóképek szerkesztése
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés. [A képzésnek nem része semmilyen képszerkesztő program pl. Photoshop, Gimp használata!]
  Kattintás - alkotás? Rokonterületek. Feladatkitűzés.
  L
  2.Az analóg és digitális fotózás alapfogalmai.
  1. feladat: 4 alapfogalom gyakorlása, illusztrálása (fotó)
  L
  3.1. feladat: 7 alapfogalom gyakorlása, illusztrálása (fotó)L
  4.1. feladat: A 11 alapfogalom összefoglalása, összekapcsolása (fotó)L
  5.Felvételek készítése (fotó) belső térben, beállított, statikus téma, riport, portré.
  Kép komponálás, kompozíció, alany, fény, szín.
  2. feladat: 4 alap kompozíciós eszköz felismerése, alkalmazása
  L
  6.További kompozíciós eszközök, forma, helyzet.
  3. feladat: 4 további kompozíciós eszköz felismerése, alkalmazása
  L
  7.Felvételek készítése (fotó) belső térben, dinamikus téma, mozgás, több helyszín. Plánok, forgatókönyv.
  4. feladat: Iskolai történet (képsorozat)
  L
  8.Tanult eszközök, módszerek alkalmazása prezentáció tervezéséhez, összeállításához.
  Gyakorlati tapasztalatok kiértékelése, módosítások, javítások megvalósítása. (4. feladat)
  L
  9.Gyakorlás, pótlás, javítás vagy
  Felvételek készítése (fotó, videó) szabadban, a helyszín adottságai.
  5. feladat: Saját történet (képsorozat)
  L
  10.Gyakorlati tapasztalatok kiértékelése, módosítások, javítások megvalósítása. (5. feladat)L
  11.Gyakorlás, pótlás, javítás vagy
  Álló- és mozgóképek eltérései. Mozgóképek komponálása. Fotózási ismeretek, tapasztalatok alkalmazása mozgóképen.
  6. feladat: Történet forgatása (videó)
  L
  12.Gyakorlati tapasztalatok kiértékelése, módosítások, javítások megvalósítása. (6. feladat)L
  13.Gyakorlás, pótlás, javítás vagy
  Digitális videószerkesztés alapfogalmai, források kezelése, durva vágás.
  7. feladat: Saját film vágása (videó)
  L
  14.Portfóliók bemutatása, értékelése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Walter Murch: Egyetlen szempillantás alatt (Francia Új Hullám Kiadó; 2010, Bp.; 114p; ISBN 9789638912206)
  2. Scott Kelby: A digitális fotós könyv (Perfact-Pro Kft. ; 2007, Bp.; 216p; ISBN 9789638729279)
  3. Scott Kelby: A digitális fotókönyv 2. (Perfact-Pro Kft. ; 2008, Bp.; 224p; ISBN 9789638773456)
  4. Richard Olsenius: Digitális videó - Vadonatúj tippek (National Geographic fotóiskola sorozat) (National Geographic Society; 2008; 160p; ISBN 9789639810440)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tom Ang: Digitális videózás (Park Könyvkiadó; 2007; ISBN 9635307562)
  2. Hidegkuti Gergely - Vinnay Péter: Digitális képalkotás (ViviCom; 2004; 208p; ISBN 9789632140391)
  3. Tim Daly: A digitális fényképezés enciklopédiája (Cser Kiadó; 2005; Bp.; 286p; ISBN 9639560936)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során: az órákon megfogalmazott szempontok alapján 1-2 hetes határidőre elkészített dokumentációk és digitális fényképek/videók leadása.

   A 13. héten: beadandó feladat, egy digitális portfólió a félévben készített anyagok gyűjteménye - egy CD/DVD lemezen, a 13. heti óra végéig.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a megfelelő (legalább elégséges) színvonalú feladatok beadása. Az évközi jegy a leadott feladatokra kapott részeredmények átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.
   A leadandó feladatok a 13. hét előtt pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható a feladatok leadásával. A kurzusbeli aktivitás utólagosan nem pótolható.


Frissítve: 2017-06-27