Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVBH11MNE
  A tantárgy neve: Budai-hegység felszíni és felszín alatti szépségei
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 1 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Paukó Andrea
  Oktató(k) neve: Hanczvikkel Adrienn

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezetés, feladatkitűzés, alapfogalmakEA
  2.Budai-hegység geológiája, kialakulásaEA
  3.Barlangok kialakulása, barlangföldtanEA
  4.Teljesítménytúrázás MagyarországonEA
  5.Barlangi túrázás (felszerelések, biztosítás, aknák-szakadékok leküzdése)EA
  6.Térképészet (túra és barlangtérképek)EA
  7.Budai-hegység látnivalóiEA
  8.Barlangklimatológia, barlangterápiaEA
  9.Budai-hegység állat- és növényvilágaEA
  10.Barlangok élővilágaEA
  11.Magyar barlangkutatás, régészeti leletek, őslények a barlangokbanEA
  12.Természet-, környezet és barlangvédelemEA
  13.Magyarország barlangjaiEA
  14.Zárthelyi dolgozat, félév értékeléseEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Németh Tamás, Rose György: A barlangjárás alapjai
   Virág Tibor Egyéni Kereskedelmi és Szolgáltató Iroda
   1995. Budapest, 80p, ISBN: 9630297302, ISBN 9789630297301
   http://www.barlang.hu/pages/barlangjaras.pdf
  2. Kordos László: Magyarország barlangjai.
   Gondolat Kiadó, 1984, Budapest, 316p
   http://mek.oszk.hu/00500/00575/html/index.htm
 4. Ajánlott irodalom

  1. Slíz György: Felfedezések a föld alatt, Magyarország barlangjai 2003-2013
   Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, 2013, 208p, ISBN: 0579000418073
  2. Szablyár Péter: Eltűnő Budai hegyek
   Medicina Könyvkiadó Zrt. 2013. Budapest, 214p, ISBN: 9789632439556
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke a tantermi gyakorlatokról maximum 3 alkalom, összesen 6 óra.
   A félév során kötelező részt venni egy-egy felszíni túrán és barlangtúrán a Budai hegyekben. (közösen egyeztetett időpontban, a félév során két-két lehetőség biztosított)

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Órai feladatok megoldása, illetve zárthelyi dolgozat írása a 14. héten.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   nincs

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való részvétel, az órai feladatok megoldása, egy-egy túrán és barlangtúrán való részvétel szükséges a tárgy elégséges teljesítéséhez. A zárthelyi dolgozat megírásával lehet jobb osztályzatot szerezni.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.
   Az órai feladatok a 14. hét előtt pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   nincs

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   nincs

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első tíz munkanapján belül pótolható az elégtelen zárthelyi dolgozat.


Frissítve: 2018-09-14