Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVFP11MLE
  A tantárgy neve: Felzárkóztatás és tehetséggondozás
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 7 óra előadás 7 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó
  Oktató(k) neve: Dr. habil. Gyarmathy Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az atipikus fejlődésű és szociokulturálisan vagy egyéb kulturális okokból hátrányos helyzetű tanulók csoportjai, a különlegesség és diverzitás fogalma és gyakorlati jelentősége. A felzárkóztatást és a tehetséggondozást szükségessé tevő problémák kapcsolata.EA+GY
  2.A megismerő-fejlesztő tanítás és a minősítő-büntető tanítás hatásai a különleges tanulókra. A teljesítményelvárások késleltetésének pozitív hatásai. A tanulók megismerésére alkalmas a vizsgálati módszerek. A profil eljárások előnyei és a vizsgálati eredmények helye a fejlesztés és tanítás során. Az érdeklődés meghatározó szerepe és vizsgálata. Az Érdeklődés Térkép, mint profil módszer, és a tanítási módszerek megválasztásában való segítő szerepe.EA+GY
  3.A sokféleség kezelése az osztályteremben. Az öndifferenciáló módszerek használata. A diákok választási lehetőségei és ennek keretei. Kreativitás és kreatív klíma jelentősége a probléma alapú tanítás és projektoktatás bevezetésében a felzárkóztatás és a tehetséggondozás érdekében.EA+GY
  4.A személyes és környezeti tényezők interakciója. Az eltérő kulturák és a kultúraváltás megértése. A digitális kultúra és eszközei, valamint ezek hatása és a tanítás ennek megfelelő átalakítása. Az egyénre szabott tanítás szükségessége és megoldása.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Az oktatási időszakban nyújtott dokumentáltan jó teljesítmény vagy tudományos diákköri munka alapján ”jeles” vagy ”jó” osztályzat kerül megajánlásra.
  2. Az évfolyamdolgozat a vizsgaidőszakban nem pótolható. Az online teszt a vizsgaidőszak első 10 munkanpján belül egyszer pótolható.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-07-10