Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVIP11MNE
  A tantárgy neve: Infografikai projekt mérnököknek
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.ttekintés (Vizuális kommunikáció > adat-vizualizáció > infografika sajátosságok, különbségek.).
  Elérhető előnyök, célok kiemelése.
  A félév végére elkészítendő (beadandó feladat): mérnöki munkához kapcsolódó, sok adattal jellemezhető, új vagy továbbfejlesztett termék/szolgáltatás bemutatása, könnyen érthető, értelmezhető, vizuális formában.
  Korábbi, hagyományos tapasztalatok (grafikonok, kiemelések) összegyűjtése, kiemelése, továbbfejlesztése.
  Ábrák információ-közlő, lényegkiemelő hatása jellemző felhasználási területeken: oktatási ábra, prezentáció, speciális/egyéni grafikon, infografika.
  Színek, formák, képek szerepe, használatukkal elérhető előnyök.
  Alapvető vizuális ismeretek alkalmazása a 2 fő célterületen:
  infografika készítés (önálló használathoz, pl. oktatáshoz, weboldalra, hírlevélbe, stb.)
  prezentáció grafikai fejlesztése (pl. meeting támogatásához, publikáláshoz)
  Jó/rossz példák bemutatása.
  Egyszerű elemzési szempontok kialakítása, felkészülés további használatukra.
  L
  2.Infografika-1:
  Saját tervezés lépései, módszerei, eszközei
  Látványos infografikai és prezentációs elemek keresése, összehasonlítása
  Tervezés: Szöveges adatok, információk használata.
  Tartalom tervezésének fontossága, kulcsszavak keresése, kiemelése, történet összeállítása.
  Tartalomhoz illeszkedő betűtípusok keresése, kiválasztása (ingyenes, fizetős szolgáltatások használata).
  Kiemelések használata (színek, formák, pozíció)
  1. FELADAT: Egy vagy több példa elemzése. Témaválasztás, adatgyűjtés a féléves feladatok összeállításához
  L
  3.Infografika-2:
  Elméleti alapok.
  Célszoftverek.
  Sok fontos/pontos/aktuális adat keresése.
  Mondanivaló/üzenet megfogalmazása.
  Forma kialakítása.
  Összehasonlítás a hatékony prezentációról tanultakkal.
  Egy eszköz részletes bemutatása, eltérések kiemelése.
  http://infogr.am, http://www.easel.ly/, http://visual.ly/, http://piktochart.com
  L
  4.Infografika-3:
  2. FELADAT: (reprodukció)
  Leggyorsabb módszer: célszoftverek.
  Célja: a sablonokra épülő megoldás egyszerűségét, gyorsaságát és magas minőségét szemléltetni
  L
  5.Inkscape-1:
  Vektorgrafikus szerkesztés alapjai
  Vektoros elemek használata.
  3. FELADAT: Alap műveletek
  L
  6.Inkscape-2:
  4. FELADAT: Halmaz-műveletek
  L
  7.Inkscape-3:
  5. FELADAT: Csomópont-műveletek
  L
  8.Inkscape-4:
  6. FELADAT: Komplex-műveletek
  L
  9.Inkscape-5:
  Feladatok, megoldások értékelése, javítása
  L
  10.Prezentáció-1:
  Infografika és Prezentáció készítésének lépései: adatgyűjtés, elemzés/kiemelés, tervezés, szerkesztés
  Adatvezérelt grafikai lehetőségek Powerpointban
  7. FELADAT: (reprodukció)
  Nemzetközileg elismert prezentációs sablonok vizsgálata, alkalmazása
  L
  11.Prezentáció-2:
  Powerpoint sajátos grafikai lehetőségei
  L
  12.Prezentáció-3:
  Egyéni grafikai elemek beépítése Powerpointba
  L
  13.Prezentáció-4:
  Feladatok, megoldások értékelése, javítása
  L
  14.Komplex féléves feladatok értékelése, kiemelkedő elemek nyilvános bemutatása, tapasztalatok összegzése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Randy Krum: Effective Communication with Data Visualization and Design
  2. Kisantal Tibor: Inkscape — vektorgrafika mindenkinek
 4. Ajánlott irodalom

  1. Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program
   http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/
  2. Garr Reynolds: Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, 2nd edition
  3. Nancy Duarte: slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations
  4. Az osztálytermi tanítás oktatástechnológiája
   http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_osztalytermi_tanitas_oktatastechnologiaja/adatok.html
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Beadandó feladatok (eredeti forrásfájlokkal és dokumentációval együtt):
   - órai szerkesztési feladatok,
   - 1 darab, minimum 5 szakaszból álló infografika.
   - 1 darab, minimum 5 diából (képernyőből) álló prezentáció.
   Az évközi jegybe az egyes feladatok azonos mértékben számítanak bele.
   Beadási határidő: 13. héten, az óra vége.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel, a megfelelő (legalább elégséges) színvonalú feladatok beadása. Az évközi jegy a leadott feladatokra kapott részeredmények átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók.
   A leadandó feladatok a 13. hét előtt pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható a feladatok leadásával. A kurzusbeli aktivitás utólagosan nem pótolható.


Frissítve: 2017-06-27