Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVKF11BNE
  A tantárgy neve: Kultúrák, konfliktusok filmeken
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: minden
  Óraszám: 0 óra előadás 2, összevonva 7X4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Alapfogalmak: kultúra, konfliktus, a kultúra, mint konfliktusforrás. A film kifejezőeszközei, hatásmechanizmusai. Kultúrák és konfliktusok megjelenése a filmművészetben.
  Tematikai egységek, megnézendő filmek megbeszélése.
  Gy
  2.Kultúrák találkozása: kolonializmus, posztkolonializmus és konfliktusok
  1. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
  3.Kultúrák, életmódok, etnikai csoportok bemutatása, ezek találkozása és az ehhez kapcsolódó típusfilmek.
  2. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
  4.Feminizmus és film találkozása.
  3. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
  5.Előítélet, rasszizmus a történelemben: történeti, társadalmi, kulturális gyökerek
  4. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
  6.Egyéni feszültségek, előítélet, rasszizmus: a személyes oldal, „hétköznapi” történetek
  5. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
  7.Globalizáció, gazdaság, társadalmi perifériák és többség-kisebbség.
  6. Film megtekintése és megvitatása
  Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Gelencsér Gábor: Más világok. Filmelemzések. Budapest: Palatinus, 2005.
  2. Király Jenő: A frivol múzsa I-II. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.
  3. Boglár Lajos: A tükör két oldala, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2005
 4. Ajánlott irodalom

  1. Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom (Manipulál-e a média?), Jaffa Kiadó, 2008
  2. Boglár Lajos: A kultúra arcai, Napvilág Kiadó, 2001
  3. Wolf, E. (1995) Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai-Osiris, Budapest
  4. Tomory Ibolya: „Kulturális önismeret” Utazás, mások megismerése és az önismeret, Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák (Moodle)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   Legfeljebb egy alkalommal, a hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. A foglalkozásokon való aktív részvétel
   1.1. Aktív részvétel: hozzászólás a megtekintett filmhez, a többiek gondolataihoz, véleményéhez, saját nézőpontok, gondolatok megfogalmazása.
   1.2 Reflexió a félév témáira, tapasztalataira, megítéli annak személyes hozadékát, saját szereppel összefüggésben megfogalmazza saját feladatait a jövőre nézve, hivatkozás az órák, filmek tanulságaira, a szakirodalomra.

   Az 1. pont teljesítése önmagában az elégségeshez elegendő, ami a 2. pontban szereplő feladattal együtt értékelhető tovább az ott leírtak szerint.

   2. Dolgozat: egy film minimum elégséges szintű elemzése
   2.1. A film elemzése és értékelési szempontjai: rövid tartalmi összefoglaló, felépítés, fordulópontok, kifejezőeszközök, egyes szereplők, mondanivaló, üzenet, megoldások, értelmezhetőség a jelenre, hivatkozás valamelyik szakirodalomra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2017-11-29