Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVKK11MNE
  A tantárgy neve: Konfliktus kezelés
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tomory Ibolya
  Oktató(k) neve: Dr. Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tematikai egységek megbeszélése. Bemutatkozás, ismerkedés. Alapfogalmak: konfliktus, konfliktushelyzet, folyamat, típusok. Gyakorlatok.Gy
  2.A konfliktusokat befolyásoló tényezők. Érzelmek szerepe és kezelése. Önismeret és társismeret. Gyakorlatok.Gy
  3.A konfliktusokat befolyásoló tényezők. Döntéshozatal. Önismeret és társismeret. Gyakorlatok.Gy
  4.A konfliktusmegoldás stratégiái, módszerei 1.Gy
  5.A konfliktusmegoldás stratégiái, módszerei 2. Gyakorlatok. Esetmegbeszélés.Gy
  6.A hatékony megoldás lépései. A Thomas Killmann teszt és egyéb tesztek. EsetmegbeszélésGy
  7.A kommunikáció szerepe a konfliktusokban. Belső állapot és kommunikáció. Gyakorlatok.Gy
  8.Hatékony kommunikáció - hatékony megoldás: együttműködő kommunikáció. Gyakorlatok.GY
  9.Iskolai konfliktusok, esetek és egy megoldási gyakorlat megismerése. Önismeret és társismeret, csoportépítés.Gy
  10.Csoportközi és kulturák közötti konfliktusok. Gyakorlatok. Esetmegbeszélés.Gy
  11.Konfliktusok és játszmák 1. Esetmegbeszélés.Gy
  12.Konfliktusok és játszmák 2. Esetmegbeszélés.Gy
  13.Esetmegbeszélés.Gy
  14.Esetmegbeszélés. Évközi feladatok megbeszélése, értékelés, zárás.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Marshall Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak – erőszakmentes kommunikáció, Agykontroll, Budapest, 2001
  2. SEAL –Hungary Alapítvány – Keresztutak Egyesület: A zsiráfnyelv, Dr. Marshall Rosenberg 1996-es Keresztutak című előadásai alapján, Jegyzetek, SEAL Hungary Kiadó, Budapest, 1997
  3. Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata, Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 86-103., Budapest, 2001
 4. Ajánlott irodalom

  1. Becker George: Lehrer lösen Konflikte, In: Szakszárdi Júlia (szerk.): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény, Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1994, 127-133.o.
  2. Bernáth László-Solymosi Katalin: Fejlődéslélektani olvasókönyv, Tertia, Budapest, 1997
  3. Eric Berne: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest, 2013
  4. Gordon, Thomas: A tanári hatékonyság fejlesztése, a T:E:T:-módszer, Gordon Könyvek, Gondolat Kiadó, Budapest, 2010
  5. Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Üzleti Szakkönyvtár, Budapest, 2005
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   Hiányzás legfeljebb két alkalommal megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. A foglalkozásokon való aktív részvétel
   1.1. Aktív részvétel: hozzászólás a témához, a résztvevők gondolataihoz, véleményéhez, saját nézőpontok, gondolatok megfogalmazása.
   1.2 Reflexió a félév témáira, tapasztalataira, megítélve annak személyes hozadékát, saját szereppel összefüggésben megfogalmazva saját feladatait a jövőre nézve: hivatkozással az órák tanulságaira.

   (Az 1. pontban foglalt feladat teljesítése önmagában csak a közepes érdemjegy megszerzéséhez elegendő, amely a 2. pontban szereplő feladattal együtt értékelhető.)

   2. Konfliktusos helyzetek gyűjtése, egy eset kiválasztása és elemzése az órákon páros/csoportos munkában vagy írásban dolgozatként.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A gyakorlati foglalkozásokról való távollét nem pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elemző dolgozat és a reflexív értékelés a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül, egyszer pótolható.


Frissítve: 2018-10-29