Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVKO11MNE
  A tantárgy neve: Kommunikáció
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel, Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a kommunikáció elméletébe, alapfogalmak. Prezentációk előkészítése.EA+GY
  2.A kommunikáció alapfogalmai. Prezentációk elemzése.EA+GY
  3.A verbális kommunikáció sajátosságai. Prezentációk elemzése.EA+GY
  4.Az előadás, a magyarázat és megbeszélés, mint kommunikáció, kérdezéstechnika. Prezentációk elemzése.EA+GY
  5.A vita és az érvelés, disputa.EA+GY
  6.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei I. Prezentációk elemzése.EA+GY
  7.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei II. Prezentációk elemzése.EA+GY
  8.A nem verbális kommunikáció jellegzetességei III. Prezentációk elemzése.EA+GY
  9.A kommunikáció hatékonyságát meghatározó tényezők. Prezentációk elemzése.EA+GY
  10.Befolyásolás a kommunikáció által. Prezentációk elemzése.EA+GY
  11.A kommunikáció jellemzői az egyes kommunikációs színtereken. Prezentációk elemzése.EA+GY
  12.A vizuális kommunikáció és a szemléltetés sajátosságai. Változások a kommunikációban a technikai fejlődés hatására. Prezentációk elemzése.EA+GY
  13.Zárhelyi dolgozat.EA+GY
  14.A félév értékelése.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Holik Ildikó - Sanda István Dániel (2017): Kommunikáció leendő mérnököknek. Óbudai Egyetem, Budapest
  2. Holik Ildikó Katalin - Sanda István Dániel (2016): Tanári kommunikáció. Typotop Kiadó, Budapest
  3. Holik Ildikó Katalin - Sanda István Dániel (2015): Tanári kommunikáció. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/adatok.html
  4. Marshall B. Rosenberg (2001): A szavak ablakok vagy falak - Erőszakmentes kommunikáció. Agykontroll Kft., Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Rosengren, Karl, Erik (2008): Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest
  2. Aronson, E. (1992): A társas lény. Közgazdasági Kiadó, Budapest
  3. Bärnkopf Zsolt (2002): A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest
  4. Rosengren, Karl, Erik (2008): Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom (3x1 óra előadás és 3x2 óra gyakorlat).

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 13. oktatási hét előadásán megírt zárthelyi dolgozat, valamint a gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az előadás anyagából megírt zárthelyi dolgozatra és a gyakorlati feladatokra kapott érdemjegyek átlaga. Mindkét eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók. A sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a félév utolsó előadásán, a 14. héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak első 10 napján belül javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2020-01-17