Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVPO11MNE
  A tantárgy neve: Presentation on-line and off-line
  Szak: All
  Szakirány: all
  Tagozat: full-time
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 2 óra labor
  Követelmény: semester mark
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Ősz Rita
  Oktató(k) neve: Dr. Ősz Rita

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Theoretical approach to the presentation of communication. Shannon-Weaver model. Media Grouping.L
  2Communication Concepts. Verbal and non-verbal communication. Indirect and direct presentation.L
  3Presentation tools. The traditional means of presentation. The audio-visual presentation. The computer as a presentation tool.L
  4Guidelines for preparation of the presentation. The phases of the preparation. The basic elements of PowerPoint.L
  5The screen design elements. Symbolism or symbols. The text handling. Animation and effects.L
  6Grouping the colors. The meaning of the colors.L
  7Slide structuring. Color design. Notes and narrations.L
  8Graphic elements. Object design. Video and sounds.L
  9The lecture. Movements and gestures. Metacommunication performance during the presentation.L
  10Intercultural communication. Different ways of communication.L
  11The prezi.com - Possibilities, and usage.L
  12Presentation of the prepared presentations.L
  13Presentation of the prepared presentations.L
  14Other presentation options (video conferencing, Skype). Scenario.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Dick Powell: Presentation Techniques: A Guide to Drawing and Presenting Design Ideas Hardcover – July 12, 1990
 4. Ajánlott irodalom

  1. Don Norman: The Design of Everyday Things: Revised and Expanded EditionPaperback – November 5, 2013
  2. Carmin Gallo: he Presentation Secrets of Steve Jobs, 2013
  3. Edward T Hall: Beyond Culture, Anchor, 1976
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Participation in the courses is required. The rate of absenteeism is allowed a total of 2 to 4 hours session.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Presentation a home made presentation in the classroom, and a written exam.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   The semester mark consist of the follows:
   - Classroom test: 30%
   - Preparation of Presentation: 30%
   - Presentation of the Presentation: 40%

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Preparation to be replaced before the end of semester.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2016-07-11