Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVTE11BNE
  A tantárgy neve: Tárgyalás- és érveléstechnika mérnököknek
  Szak: BSc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A tárgyalás, mint kommunikációs helyzet kezelése. A tárgyalási alapelvek elsajátítása. Asszertív kommunikáció. Kommunikációs technikák szituatív alkalmazása.EA+GY
  2.Kommunikációs készségek felmérése, értékelése. Dialógusvezetés. Kérdezési technikák. Aktív hallgatás. Telefonáláskultúra, az Internet alapú kommunikáció szabályai. Hogyan kezeljük a különböző típusú tárgyalópartnereket?EA+GY
  3.Üzleti és projekt-tárgyalási modellek, azok stratégiái. Tárgyalási stílusunk felmérése, értékelése.EA+GY
  4.Hogyan dolgozzunk ki sikeres tárgyalási stratégiát és taktikát?EA+GY
  5.A tárgyalási folyamat szakaszai. Az egyes szakaszokban alkalmazott tárgyalási technikák.EA+GY
  6.A sikeres tárgyalás megalapozása. Előkészítő szakasz. Légkörteremtés. Tárgyalás. Megállapodási tartomány kijelölés, Alkufolyamat. Lezárás. Értékelés.EA+GY
  7.Nyereségközpontú tárgyalástechnika.EA+GY
  8.Oktató-film esetelemzése.EA+GY
  9.A problémamegoldó tárgyalás. Bértárgyalás. Érdekvédelmi tárgyalás. A delegációs tárgyalás.EA+GY
  10.Szituációs tréning a tárgyalási stratégiák
  alkalmazására. Tárgyalási taktikák alkalmazása.
  EA+GY
  11.Az üzleti tárgyalás etikettje és protokollja. Kulturális hatások az üzleti tárgyalásokon.EA+GY
  12.Tárgyalási taktikák alkalmazása. Több téma kezelése. Váratlan helyzetek kezelése, Nehéz emberek- és kifogások kezelése.EA+GY
  13.A racionális vita szabályai. Érvelés-, tudásra épülő érvelés-, üzleti érvelés. Csalárd érvelési technikák.EA+GY
  14.A meggyőzés stratégiái, tipikus módszerei. Páros- és csoportos szituációs gyakorlatok.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. David Oliver (2008): Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó, ISBN: 9789639912083
  2. Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  3. Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. ISBN: 978 963 966 437 1
  4. Roger Dawson (1999): Nyerő tárgyalási taktikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 963 9197 52 1
 4. Ajánlott irodalom

  1. Roger, Scott, Brown (1999): Kapcsolatépítés a tárgyalások során. Bagolyvár Kiadó Kft.
  2. William Ury (1998): Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Kiadó : Budapest
  3. Herb Cohen (1992): Bármit meg tud tárgyalni. Bagolyvár Kk., Budapest
  4. Fisher, Roger-Ury, William-Patton, Bruce (1998): A sikeres tárgyalás alapjai. Bagolyvár Kiadó Kft.
  5. Mérő László (1994): Észjárások. Tipotex Kiadó, Budapest
  6. Jachhimovits Lászlóné: Nemzetközi tárgyalási stratégia. (Moodle kurzus letöltés)
  7. Pallai Katalin: Kooperatív tárgyalás és konfliktuskezelés. Tréning háttéranyag (Moodle kurzus letöltés)
  8. Zentai István – Tóth Orsolya (2002): A meggyőzés csapdái. Typotex Kiadó, Budapest
  9. Karrass, Chester L. (1998): A tárgyalási játszma. (A célelérés tudatos technikái) Bagolyvár Kiadó Kft.
  10. Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán (2007): Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó
  11. Sipka János István (2003): Meggyőzés a Network 1-ben. (Moodle kurzus letöltés)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A készségfejlesztő gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező, a hiányzás mértéke maximum 4 óra lehet. Az előadási órák hiányzási mértéke nem lehet több 3 óránál.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két személyre szabott feladat írásbeli kidolgozása (választható témakörökből) és bemutatása kiselőadás formájában, PPT prezentáció felhasználásával.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A készségfejlesztő kontakt-foglalkozásokon történő aktív részvétel értékelése és a két feladatkidolgozás osztályzatainak átlageredménye alapján kerül meghatározásra a gyakorlati jegy, a kerekítési szabályoknak megfelelően.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A készségfejlesztő gyakorlatok nem pótolhatók, csak a két írásbeli feladat és PPT-jének kidolgozása.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2020-01-27