Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVTM11MLE
  A tantárgy neve: Tanulásmódszertan
  Szak: MEd mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 7 óra előadás 7 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanulás az információs társadalomban. A tanulási folyamat pedagógiai-pszichológiai értelmezése. Tanuláselméletek. Tanulási stílus felmérése. Az ifjúkori és a felnőttkori tanulás sajátosságai. Tanulási törvények. Tanulást ösztönző tényezőink, kapacitásaink önértékelése kérdőíves eljárásokkal. Az önálló tanulás személyes feltételrendszere. A tanulási környezet. Internetes csoportkutatás az ajánlott tanulási környezetek feltárására.EA+Gy
  2.Tanulási stratégiák. Kooperatív tanulási technikák, önszabályozó tanulás. Ismert és gyakran alkalmazott tanulási technikák a műszaki képzési területen. Komplex tanulásdiagnosztikai önértékelés. Online mérés- és önértékelés. A tanulásra való ráhangolódást, az eredményes és hatékony tanulást biztosító, a tanulás közbeni pihenést elősegítő módszerek. A tanulási módszertár használata. Tanulási időmenedzsment. Napi, heti, havi tanulási időmérleg készítése.EA+Gy
  3.Gondolattérkép használata. Szoftverek megismerése, alkalmazása a szakmai ismeretek tanulásában és tanításában. Villámolvasás. Szakértői videók elemzése és értékelése. Egyéni kísérletek a módszer elsajátítására. Elektronikus tanulás. Integrált tanulási módszerek. eLearning és mLearning stratégiák a tanulásban. Kurzusok elemzése. Tanulási nehézségek feltárása. Online felmérések és azok eredményeinek értékelése.EA+GY
  4Tanulástervezés. Tanulás különböző foglalkozási formákon. Az NLP szerepe a tanulásban. A módszerek mindennapi használata, a személyes fejlődésre gyakorolt hatása. A sikeres vizsgafelkészülés tanulási technikái.EA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Dinyáné Szabó Mariann (2014): Tanulásmódszertan. Semmelweis Egyetem, Budapest (TÁMOP-4.1.2 A1 és a TÁMOP-4.1.2 A2 könyvei), http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0015_tanulasmodszertan/scorm_start.html
  2. Domján László (2012): A hatékony tanulás mesterfogásai. Agykontroll Kft., Budapest, ISBN 97896374911047
  3. Lantos Mihály (2015): Villámolvasás a gyakorlatban – Tanulj meg tanulni. Bioenergetic Kft. ISBN 9789639652101
  4. Makó Ferenc (2015): Tanulásmódszertan. Budapest: Óbudai Egyetem TÁMOP-4.1.2 B2 Pályázat könyvei, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/adatok.html
  5. Nahalka István (szerk., 2006): Hatékony Tanulás. Budapest: Bölcsész Konzorcium HEFOP iroda, ISBN 9639704636ö, ISBN 9639724041
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dryden, G., Vos, J. (2004):The learning revolution. A tanulás forradalma I-II.
   Bagolyvár, Budapest, ISBN 963 9447 51 X., ISBN 963 9447 52 8
  2. Oroszlány Péter (2004): Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez. Metódus-Tan, Budapest, ISBN 963-216-623-X
  3. Rétallérné dr. Görbe Éva (2009): Tanulás felsőfokon - Tanulásmódszertan. AVF, Kísérleti jegyzet, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a TVSZ 46.§ (3) pontja szerinti mértéket: azaz 4 órát.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. záthelyi (tesztlap) dolgozat legalább eredményes megírása a 13. héten. 4 félévközi, előírt feladat egyéni kidolgozása és elektronikus benyújtása legkésőbb a félév 13. oktatási hetében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi és a feladatmegoldások egyenként legalább elágséges teljesítése szükséges. Az érdemjegy kialakítása az 5 tanulmányi teljesítmény egyszerű matematikai átlaga alapján történik.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A pótlási lehetőség a TVSZ 47. § (7) és (8) pontja szerint bisztosított. A zárthelyi az utolsó foglalkozáson pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A zárhelyi dolgozat (tesztlap) és a gyakorlati feladatok kidolgozása írásban történik.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A félévközi feladatok kidolgozása nem pótolható. A zárthelyi a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül pótolható.


Frissítve: 2017-08-27