Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMVTT12MNE
  A tantárgy neve: Technikatörténet
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr., Viola Attila

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Miért érdekes és hasznos a technika története? Útmutató a kurzus anyagainak feldolgozásához.e-learning
  2.Technikatörténeti áttekintés I. - Őskor, Kőkorszak, Neolit korszak. Kapcsolódó múzeumok.e-learning
  3.Technikatörténeti áttekintés II. - Ókor. Kapcsolódó múzeumok.e-learning
  4.Technikatörténeti áttekintés III. - Középkor,
  Újkor. Kapcsolódó múzeumok.
  e-learning
  5.Egy “magyar” Svájcból. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  6.Műszaki rajz, gépészet. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  7.Elektrotechnika. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  8.Informatika. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  9.Technikatörténeti kronológia. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  10.Magyarok a technikatörténetben. Kapcsolódó korábbi hallgatói feladatok.e-learning
  11.Önálló hallgatói feladat témaválasztás, anyaggyűjtési javaslatok.e-learning
  12.Önálló hallgatói feladat készítése.e-learning
  13.Önálló hallgatói feladat készítése - konzultáció.e-learning
  14.Önálló hallgatói feladat feltöltése.e-learning
 3. Kötelező irodalom

  1. Licskó György: A technikatörténet vázlata. A tűzgyújtástól az automatizálásig. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 1995
  2. Hermann Heinz Wille: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 1988
  3. Technikatörténet 1760-1960, ELTE. Budapest,1993
  4. Rosta István: Magyarország technikatörténete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2001
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Folyamatos kapcsolattartás a tantárgy e-learning felületén.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi feladat egy technikatörténeti tanulmány, amelynek témája szabadon választható. A feladat szöveges része min. 5000 (maximum 10000) karakter. Szakirodalmi hivatkozások és ábrák nélkül a feladat nem fogadható el. A feladat beadásának módja: elektronikus változat feltöltése. A feltöltés határideje: a 14. oktatási hét harmadik napja.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A feladat teljesítésével elért érdemjegyet javíthatja a kurzuson kínált aktív részvétel többletpontok gyűjtésével.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Konzultációs lehetőség a fórumokon, e-mailben és személyes megbeszélésen időegyeztetéssel.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2020-01-27